Kedves Barátaink, Támogatóink! Örömmel és hálával a szívemben számolok be nyári táborainkról.

A járvány miatti hosszú bezártság és a sok korlátozás miatt már mindenki nagyon vágyott a szabadságra, a közösségre. Bár voltak olyan szülők, akik óvatosságból nem engedték gyermekeiket, mégis benépesültek táboraink zsibongó kisebb-nagyobb gyerekekkel. Sajnos azonban a szigorú szabályok és a karanténkötelezettség miatt idén sem tudtak jönni külföldről tanítók. Nagyon hálásak vagyunk Istennek azokért a tanítókért, akik Magyarországon élnek, és engedve Isten indításának végigcsinálták velünk az idei táborokat. Nagyon kimerültünk, de Isten szava nem tért vissza eredmény nélkül. Mind a hat táborunkban több gyermek hozta meg a legjobb döntést életére nézve. Behívták Jézus Krisztust életükbe, elfogadták áldozatát, és új életet nyerhettek.

Imádkozzunk ezekért a gyerekekért, fiatalokért, hogy döntésük életre szóló legyen, és Isten gondoskodjon olyan közösségről, ahová beépülve biztosítva legyen lelkük gondozása, Jézussal való kapcsolatuk mélyüljön el!

Mind a hat táborunkban hasonlóan alakultak a programok.

A gyerekek reggel 8-ra érkeztek. Zenés, mozgásos reggeli torna után naponta megjelent Pál apostol, és beszámolt izgalmas utazásairól. Elmondta, hogyan változott a keresztények mindenre elszánt üldözőjéből Jézus Krisztus hűséges követőjévé, bizonyságtevő tanítóvá. Pál hitét és eltökéltségét semmi sem tudta megingatni. Szidalmazták, kigúnyolták, börtönbe zárták, megverték, majdnem halálra kövezték, kígyó marta meg, mégsem adta fel. Nagy üzenet ez mára is: Nem szabad feladni, meginogni, „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”. Szolgálótársunk, tanítónk minden reggel beöltözött korhű öltözetbe, szakállt ragasztott és angol nyelven (természetesen fordítással) mondta el lebilincselő történetét. Szó szerint egyik reggel bilincsbe verve jött be, amikor római házi őrizetben volt. A gyerekek gyakran lélegzet-visszafojtva hallgatták a történetét. Erő sugárzott ki ezekből a jelenetekből. A jelenet után énekeket tanítottunk magyarul és angolul, majd visszajött tanítónk, már hétköznapi ruhában, és elmagyarázta a látott történetet. A bibliai üzenet után következtek az angolórák. A gyerekek minden délelőtt háromszor 30 percben tanulták a nyelvet. Szóban, írásban, zenei művek által, játékokban, jelenetekben, kivetítve, sok-sok nevetéssel, vidám percek alatt fejleszthették tudásukat. A sikerélmény inspirálta őket, hogy törekedjenek még keményebben tanulni. Magyarországon ma az idegen nyelv ismerete nélkül nem lehetséges felsőoktatásban részt venni.

A délelőtti „agyi” edzés után következett a test fejlesztése. Sport, akadályverseny, vetélkedők. A gyerekek a tízpróbában ugyan egyénileg versenyeztek, de csapatuk pontszámát erősítették.

Az akadályverseny és a sport közben kőkeményen fel kellett adniuk saját ambícióikat, és mindent meg kellett tenniük a csapattársakért. Csak az egész csapat fegyelmezett összmunkájával érhettek el jobb eredményt. Csapatban dolgozni nem könnyű, de mindenkinek meg kell tanulnia, ha érvényesülni akar a társadalomban. A sportra nevelés közben fegyelmezettséget tanulhattak, illetve az egészséges életmódra szoktatás is fő szempont.

Uzsonna után, délután 3, illetve 4 órakor hazamentek a gyerekek.

Hálaokok

• A járvány ellenére Isten kirendelte a táborozó gyerekeket, tanítókat és segítőket

• Minden táborban több gyerek vált Jézus Krisztus követőjévé

• Nem történtek balesetek, betegségek

• Isten kirendelte a táborokhoz szükséges anyagiakat és tábori kellékeket

• Konstruktív jó kapcsolat tudott kialakulni a helyi gyülekezetekkel és önkormányzatokkal

Imakérések

• A frissen döntöttek tudjanak fejlődni hitben, tudjanak beépülni közösségekbe, teremjenek gyümölcsöket, és tudjanak bizonyságtevő életet élni

• Isten rendelje ki az Út a Reményhez Alapítvány további működéséhez szükséges pénzt és más eszközöket, önkéntes segítőket, egy minél fiatalabb, jobb állapotban levő és kevesebb kilométert futott alapítványi kisbusz beszerzését

• Ahol táboraink voltak, több helyre hívtak vissza évközi, rendszeres alkalmak megtartására. Adjon Isten bölcsességet, és rendeljen ki minden szükséges eszközt, embert ezen alkalmak leghatékonyabb lebonyolításához

• Nyíljon ismét lehetőség a gyermekotthonok, anyaotthonok látogatására, az ukrajnai és szerbiai szolgálat folytatására

Támogatás

Hálásak vagyunk Istennek minden lehetőségért, amikor szólhatjuk az örömhírt, és segíthetünk azokon, akik igazán szükségben vannak. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik pénzadománnyal vagy bármely egyéb módon hozzájárulnak az alapítvány munkájához.

Hogyan lehet támogatni az Út a Reményhez Alapítvány munkáját?
• Bankszámla: Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Út a Reményhez Alapítvány. Számlaszám: 11721026-20268101
• Adó 1% felajánlása. Adószám: 19635710-1-43
• Alapítványi sárga csekket kérésre szívesen postázunk

További részletek: www.utaremenyhez.hu
Kapcsolat (e-mail): utaremenyhez@utaremenyhez.hu

Megosztás