Az egyház operatív tanácsa – amelyet a járvánnyal kapcsolatos teendők meghatározására hívott életre az egyház Országos Tanácsa – 2020. október 8-i ülésén áttekintette a gyülekezetek, az oktatási és szociális intézmények helyzetét.

Mivel az elmúlt hetekben növekedett az országos fertőzöttség, ezért fontosnak látta az operatív tanács, hogy megerősítse a nyár után meghozott szabályozást, illetve további szabályokat léptessen életbe.

A gyülekezetek és intézmények tájékoztatási kötelessége:

Amennyiben a gyülekezetekben vagy az intézményekben megjelenik a COVID-fertőzés, a gyülekezetek, illetve az intézmények képviselői haladéktalanul értesítsék az operatív tanácsot a covid@baptist.hu e-mail-címen! Az egyház munkatársa felveszi a képviselőkkel a kapcsolatot, rajtuk keresztül informálódik, s ezek alapján igyekszik az egyház megadni minden segítséget a helyzet lehető legjobb kezelése érdekében.

Az intézményekre vonatkozóan a következő szabályozást léptette életbe az operatív tanács:

A baptista fenntartású oktatási és szociális intézményekben dolgozó, COVID–19 vírussal fertőződött munkavállalók kötelezően csak negatív teszt birtokában álljanak vissza a közvetlen, személyes kapcsolatot igénylő munkába! Kérjük a fenntartókat, intézményvezetőket, hogy a mielőbbi, teljes körű munkába állás érdekében a szükséges tesztköltségeket vállalják át a munkavállalótól, illetve mentesítsék a munkavállalót a közvetlen, személyes kapcsolatot igénylő munkavégzés alól a negatív teszteredmény megérkezéséig.

Az operatív tanács nyomatékosan kéri a baptista intézményfenntartókat, hogy felelősségteljesen, a hatályos szabályok és szakhatósági rendelkezések maradéktalan betartásával tegyenek meg mindent a rájuk bízottak egészségének megóvásáért.

Az operatív tanács megerősítette az egyház elnöksége által 2020. szeptember 17-én a gyülekezetek számára megfogalmazott és közzétett intézkedési tervet.

A gyülekezetekre vonatkozó szabályozások:

1. Kérjük, hogy a közösségekbe NE menjenek azok, akik krónikus betegek vagy vírusfertőzésre utaló tüneteket tapasztalnak magukon!

2. Kérjük, hogy mindenki tartsa be a törvényi, szakhatósági előírásokat. Ennek részeként nyomatékosan kérjük, hogy az imaházakban, gyülekezeti termekben a bejáratoknál biztosítsák a kézfertőtlenítés lehetőségét, és megérkezéskor mindenki használja azokat.

3. Bármennyire is szeretjük megélni a testvéri közösséget, kerüljük a közvetlen testi érintkezéssel együtt járó köszöntéseket!

4. Tartsuk be a szociális távolságtartás szabályát (kivéve az egy háztartásban élők)!

5. A szájmaszk viselése hatéves kortól mindenki számára kötelező a zárt térben tartott istentiszteleti alkalmakon, kivéve az istentiszteleti megszólalásokat (igehirdetés, bizonyságtétel, imaóra vezetése stb.).

6. Kérjük, hogy a gyülekezeti szeretetvendégségeket lehetőleg most kerüljük vagy nagyon körültekintően szervezzük.

7. Kérjük, hogy az úrvacsorai alkalmakat a fertőzésveszélyre figyelemmel, körültekintően átgondolva tartsák meg a gyülekezetek.

8. Arra kérjük a gyülekezeteket, hogy ahol csak lehetséges, online is tegyék elérhetővé valamilyen formában az istentiszteleti alkalmakat a testvériség számára.

9. Arra kérjük a nyugdíjas és a krónikus betegséggel küzdő testvéreinket, illetve érdeklődőket, hogy a következő hetekben – visszavonásig – lehetőleg csak online kapcsolódjanak be a gyülekezeti alkalmakba.

10. Arra kérjük a gyülekezeteket, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályhoz, illetve egészségügyi csoporthoz tartozó lelkipásztoroknak, illetve szolgálattevőknek ajánlják fel a szolgálatoktól való mentesítést a következő hetekre, a járvány visszahúzódásáig.

11. Kövessük nyomon folyamatosan az aktuális törvényi, szakhatósági intézkedéseket (melyeket mi is igyekszünk közzétenni), és igazodjunk azokhoz! Ez azt is jelenti, hogy a jövőben változhatnak a most közzétett egyházi eljárásrendek, és akár az alkalmaink rendje, megtartása is!

A központi székház ügyintézési szabályozása:

A központi székházban (1068 Budapest, Benczúr utca 31.) továbbra is kedden–szerdán folyik a személyes, elektronikus úton nem megoldható ügyintézés, melyre a várakozás elkerülése érdekében előzetesen telefonon egyeztessenek az ügyintézőkkel a testvérek és az érdeklődők, valamint készüljenek arra, hogy a székházban a kívülről érkezőknek és a munkatársaknak is maszkot kell viselniük az ügyintézés során! Egyéb munkanapokon telefonon, e-mailen fogadják a munkatársak a megkereséseket.

A Magyarországi Baptista Egyház operatív tanácsa