Pestlőrinci plántálásra rendelt ki négy családot a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet azzal a céllal, hogy Budapest XVIII. kerületében ismét legyen egy missziós lelkületű baptista gyülekezet.

A plántálás  központja a pestlőrinci imaház, ahol a missziós munka már meg is kezdődött. A plántálók elsősorban nem imaházként tekintenek a gyülekezeti épületre, hanem egy hitéleti, kulturális és közösségi centrumként, ahol az emberek közösségi rendezvényeken keresztül kerülhetnek közel Istenhez és a Jézusban hívők közösségéhez. Az evangélium hirdetése nemcsak a négy fal között zajlik majd, hanem a helyiek által közkedvelt közösségi tereken is.

A plántáló csoport az imaszolgálatot is elkezdte, amit az egyház munkatársai által életre hívott Efezusi Imasereg imamozgalom elvei szerint végeznek.

Az istentiszteleten a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet elöljárói imádkoztak a plántálásban aktív szerepet vállaló családokért. A plántálói csapat mellett Téglási Lajos lelkipásztor, az elöljárók, valamint a gyülekezet számos tagja is részt vesz a pestlőrinci szolgálatban. 

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a pestlőrinci imaházban jelenleg is telt házas istentiszteleteket tart vasárnaponként 11 órai kezdettel az erdélyi gábor cigány baptista gyülekezet Gábor Rupi lelkipásztor vezetésével. A roma testvérek is örömmel készek segíteni a helyi gyülekezet újraindításában. 

A pestlőrinci gyülekezeti ház az ukrán háborús helyzet elől menekülő családoknak is otthont adott az elmúlt hónapban. A menekülteknek a vecsési gyülekezet nyújtott segítséget szállás biztosításával, élelmiszer-adományokkal és továbblépési lehetőséggel. A karitatív munkában a vecsési gyülekezet mellett részt vett a Magyarországi Baptista Egyház, a Baptista Szeretetszolgálat, a BTESZ, az erdélyi gábor cigány gyülekezet, a XVIII. kerületi önkormányzat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány is.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!