Advent második vasárnapján 2019-ben másodszor mozdult meg a víz a szentendrei imaházban.

A bemerítési istentisztelet igehirdetésében Tőtős János velencei lelkipásztor a hiteles istenképet mutatta be. A tékozló fiú példázatából kiindulva ószövetségi és újszövetségi igék alapján Istent nagylelkű, gyermekét hazaváró, türelmes, szerető Atyaként ábrázolta. Örömmel nyugtázta, hogy a bemerítkezők elfogadták az atyai hívó szót. Ugyanakkor felkínálta a megfáradtaknak, elesetteknek Isten meghívását az ő szeretetébe. Hárman vallották meg Jézus Krisztust megváltójuknak a népes gyülekezet, a vendégek és Isten szellemvilága előtt.

Csontos Zsófia keresztény családban és a szentendrei gyülekezetben növekedve nagyon sokat hallott Istenről, akinek a létét sohasem kérdőjelezte meg. Jézusról is sokat hallva, magát jó gyereknek ismerve nem érezte magát bűnösnek. 11 éves korában egy gyermektáborban az egy-két napja vagy régóta romlott sütemény példáját hallva meglátta, hogy nincs kis bűn és nagy bűn, hanem bűn van. Mindenkinek szüksége van a megváltásra, így neki is. Ekkor fogadta Jézust a szívébe. Aztán folyamatosan rá kellett jönnie arra, hogy a régi dolgok továbbra is kísértik. A következő évi táborban azt tanulta meg, hogy ez egy küzdelem, újra és újra oda kell szánni életünket Istennek. Azóta évek teltek el, míg végleg megérett benne az elhatározás az Úr Jézus követésére.

Zsófi húga, Csontos Csilla is sokat hallott a családban, gyülekezetben Jézus áldozatáról, de ez idővel megszokottá vált számára. Rá is hatottak a táborban hallottak. Volt egy olyan várakozása, hogy a megtérése gyorsan, csodás módon fog történni. Ehelyett egy küzdelmesebb, hosszabb folyamat során következett be. Az Ézs 43-at olvasva mégis találkozott a csodával: Isten már megváltotta őt! Az igével táplálkozva a jelenben és az örökkévalóságban is Jézussal kíván élni.

Pintér Gábor már jóval hosszabb életutat tudhat maga mögött. Keresztény, de a hitet nem gyakorló családból származik. Az ellenállás elsősorban nem Isten ellen, hanem az őt nem megfelelően képviselő emberekkel szemben uralkodott szívében. Mind­ezt tetézte egy átélt családi tragédia, amely mögött valahol mélyen Istent is megsejtette. Induló házasságában keresték Istent, akivel évek múlva egy nagy hálaadási rendezvényen kezdődött az ismerkedése. Bekapcsolódva egy kis bibliaolvasó közösségbe hosszú idő alatt jutott el a kételkedésből az élő hitre. Stresszes, küzdelmes élete folyamán lett élővé benne az ige üzenete, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Már nem cél nélküli az élete, ahová helyezte őt Isten, ott szeretne hitelesen, jó gyümölcsöt teremni.

A bemerítés szolgálatát Dani Zsolt lelkipásztorunk végezte. Azt követően Barbarics Péter gyülekezetvezető presbiter bátorította a gyülekezetet. Kézrátételes imádságban a két leányra nagypapájuk, dr. Csontos Sándor presbiter, Pintér Gábor testvérre pedig Dani Zsolt testvér kérte Isten áldását.

A zenei szolgálatot, a gyülekezet éneklését Csontos András zenei formációja vezette.

Kívánjuk, hogy új testvéreink egész életükben hűségesek legyenek Istennel való szövetségükben, és áldásként élhessenek a gyülekezet és családjuk, környezetük örömére.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!