2020. augusztus 23. – talán a Covid-járvány egyik csendesebb időszakában, Bőcsön, kicsiny szórvány gyülekezetünkben újabb bemerítést tartottunk.

Bordás Mária vallotta meg hitét, vállalva a teljes vízalámerítést a több helyről közénk érkezett testvérek és vendégek előtt. A vírus helyzetre tekintettel az imaház udvarán felállított sátorban folyt az istentisztelet – dícséretekkel, bizonyságtételekkel és igei szolgálatokkal.

Marika, – mint nehéz helyzetben élő négy gyermekes roma édesanya, feleség – személyes kapcsolat által került a gyülekezethez. Eleinte az imaház környékét és udvarát tartotta rendbe, majd a beszélgetések hatására eldöntötte hogy ő meg szeretne térni, és ezután a gyülekezeti alkalmakon is rendszeresen részt vett. Három gyermeke már régebben is eljárt a vasárnapi bibliakörbe, valamint a bőcsi általásnos iskolában tartott bibliaiamereti tanórákra. Marikában az elhatározás a bemerítésre hamar megszületett. Bizonyságtételében elmondta, hogy hallván a hangos imádkozásokat, ő is akart, de amikor belekezdett volna nem jött ki hang a száján. Az egyik alkalom végén szót kért, hogy ha nem baj ő most szeretne hangosan imádkozni – és végre az ajkai megnyíltak az imára! Halleluja – mondta kórusban a gyülekezet! Mindannyiunk számára újabb bizonyosság volt, a néma ajkak megnyílnak, bizonnyal itt van az Isten országa.

A bemerítést Simon Attila, a gyülekezet vezetője – presbiter végezte, igei szolgálatok, üzenetek hangzottak el a dr. Kovács Zoltán és Tóth Gábor, a miskolci Kegyelem Közösség részéről.