Tiszteletadó események híre Tiszaszalkáról

1557

A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő tiszaszalkai Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában két fontos esemény is volt a közelmúltban.

Az aradi vértanúkról idén a 7/a osztályosok tartották az iskolai szintű megemlékezést. Előadásukban felelevenítették a szabadságharc bukása utáni megtorlás eseményeit, az aradi vértanúk és gróf Batthány Lajos mártírhalálának körülményeit. Ezután minden évfolyam az iskolánk udvarán telepített aradi fasorhoz vonult leróni tiszteletét és kegyeletét. Itt minden osztálynak van egy aradi vértanúról elnevezett fája, amit egész évben gondoz, majd a következő tanévben átadja az alatta járó évfolyamnak. Így felmenő rendszerben, minden évfolyam közelebbről is megismerkedik a vértanúk életútjával, és egész évben őrzi, ápolja emléküket!

A Magyar Református Egyház és a Magyarországi Baptista Egyház közös szervezésében, az 500 éves reformáció tiszteletére, az iskola felsős tanulóinak egy csoportja vallástörténeti kiránduláson vett részt Vizsolyban. A kirándulás megszervezésében nagy segítséget nyújtott Rácz Róbert és Bogáti Attila református lelkész, illetve Papp Dániel baptista lelkész és Pappné Major Krisztina baptista hitoktató. A gyerekek Daruka Mihály segítségével, a korabeli nyomdászati viszonyok megismerésével, egy interaktív óra keretében kinyomtatták az eredeti biblia egyik oldalát.

Vidáman, élményekkel gazdagon tértek haza. Köszönet érte az egyházaknak!