Te leszel más, ha Istennel éled az életed…

Boros Lajos evangelizációs szolgálata a Szadai Keresztény Szülők Körében

809

A Szadai Keresztény Szülők Köre mint civil szervezet 2017 őszén alakult felekezetközi jelleggel. Alapító tagjai a baptista, a katolikus és a református gyülekezetekhez tartozó szülők, nagyszülők, gyermekek között forgolódó szakemberek, hittanoktatók. Alkalmait a három gyülekezet közösségi termeiben, valamint a faluházban tartja – általában havi rendszerességgel. A kör célja: a településen élő érintett és érdeklődő emberek segítése a gyermekek és a fiatalok nevelésében. Az áprilisi alkalomról készített beszámolót a helyi önkormányzati lap számára a kör vezetője, Monok Zsófia (szülő, pedagógus). Gondolatait az alábbiakban adjuk közre:

Április 8-án, hétfőn vendégünk volt Boros Lajos, a Baptista Szeretetszolgálat missziós munkatársa, börtönmisszionárius, aki maga is börtönviselt emberként ismerte meg és fogadta el Isten szabadító szeretetét. A református gyülekezeti teremben több mint 70 ember gyűlt össze. Az eseményt a fiatalok számára is hirdettük, így érkeztek közénk az általános iskola nyolcadikosai, valamint a szadai gyülekezetek ifisei is.

Lajos bizonyságtétele során beszélt ifjúkoráról, arról, hogy hogyan lépett a bűn útjára. Beszélt a börtönélet borzalmairól, de többször is elmondta, hogy mondanivalójának a lényege nem ez, hanem az a tény, hogy hogyan tért meg ő Isten útjára még fogva tartása idején, hogyan tárta bűneit Isten elé, hogyan vállalta fel a társadalom előtt korábbi tetteit és vállalta értük a hivatalosan kiszabott büntetést.

Az előadáson sok tanulságos történet elhangzott megtért emberekről, hitetlenkedőkről és visszaesőkről is. Egy rövidke párbeszéd most is a fülemben cseng: amikor Lajos Istenről és a megtérésről beszélt egy rabtársának, próbálta arról meggyőzni, hogy fogadja el ő is Isten kegyelmét. A rabtársa pedig kétkedően feltette a kérdést: „Ugyan miért térjek meg? Mi lesz akkor más, ha megtérek? A börtönből nem jutok ki, minden marad a régiben!” Lajos csak ennyit válaszolt erre: „Hogy mi lesz más? Hát te leszel más!” És valóban: a legtöbb esetben a körülményeinken nem tudunk változtatni, de ha mi meg tudunk változni Isten akarata szerint, az egész életünk jó irányt vesz.

A  nyolcadikos diákok osztályfőnöke szerint nagyon megérintette a fiatalokat az előadás, és nagyon hasznos volt számukra. Több értékes gondolat is megfogalmazódott bennük a hallottak után, többek között például az, hogy hogyan lehet az ember szabaddá bebörtönzöttsége ellenére, mit is jelent valójában a szabadság. Boros Lajos a példája annak, hogy a valódi szabadság az ember szívében születik meg, amikor szabadságában áll nemet mondani a rosszra és igent mondani a jóra Isten kegyelméből. Az iskolások állampolgári ismereteiket is bővítették ezen az estén, közelebbről láthatták egy helyi közösség, a szülői kör működését, az est után beszélgettek a szadai egyházakról, gyülekezetekről, az ökumené fogalmáról. Fontos tapasztalás volt számukra látni általuk ismert felnőtteket, tanáraikat más közegben, más szerepben. Bízunk abban, hogy látják, felismerik maguk körül azokat a felnőtteket, akikhez szüleiken kívül bizalommal fordulhatnak, ha kérdésük, problémájuk adódik az életük ezen nagyon fontos, de sokszor nagyon ingoványos szakaszában.

Az est végén a jelenlévők megvásárolhatták és dedikáltathatták Boros Lajos Rácsok mögött szabadon című könyvét.