Szentendrei hírek

3863
A képen balról jobbra: Szabó Márk, Pécsi Dorottya, Dani Zsolt és Fülöp Zsófia.

2016. július 10-én búcsúztunk el Monda Sándor testvérünktől. A tavaly nyáron a mennyei hazába költözött élő hitű feleségének türelmes szenvedése indította el a hit útján, s még azon őszön be is merítkezett.

Az özvegység megterhelte Sándor testvér szívét, 58 évesen hirtelen ment el közülünk. A gyászoló rokonság és az együttérző gyülekezet felé a vigasztalás igéit Dani Zsolt lelkipásztor hirdette.

Pár napra rá, július 13-án Lakitelken búcsúztunk gyülekezetünk alapítói közül az utolsótól, a 92 éves Király Istvánné Pécsi Irma testvérnőtől. 1954-ben megtért nővérével és édesanyjával ők voltak a szentendrei gyülekezet első hajtásai. Az első évtizedekben otthonukat is megnyitották a gyülekezet előtt. Hűséges, imádkozó, hiteles életük jó bizonyság volt a gyülekezet és környezetük előtt. Ennek bizonyítéka a ma már kb. 160 főt számláló szentendrei gyülekezet.

Bő másfél évtizede Lakitelekre költöztek férjével. Hamar bekövetkező özvegysége után a kiskőrösi szeretetházba költözött, ahol nagy békességgel és türelemmel viselte betegségeit. Az elválás fájdalmában a gyászoló család és ismerősök mellett a szeretetház képviselői és gyülekezetünk 15 fős küldöttsége osztozott élő reménységgel. A vigasztaló és bátorító igéket Dani Zsolt, a szentendrei gyülekezet lelkipásztora hirdette a János 12,20–26 alapján.

Bemerítés

2016. július 17-én ismét vízmozdulás volt Szentendrén. Két fiatal leány követte engedelmesen az Úr Jézust a bemerítésben.

Pécsi Dorottya megtérése előtt már járt templomba, de nem volt Istennel kapcsolata.

Kb. hat éve tért meg egy ifitáborban, ahol arra a felismerésre jutott, hogy nem kell az emberek szeretetét keresnie, mert Isten szereti őt igazán. Ennek öröme teljesen betöltötte szívét. Ebben erősítette meg az egyik dicsőítő ének, melyben az a megvallás hangzik el, hogy „kiválasztottál, új szívet adtál…” Az eltelt idő alatt Isten még formálta életét. Megvallja, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiért is meghalt, és erre az áldozatra nézve fogadja el őt Isten. Ezt a hitét szeretné a bemerítéssel megpecsételni, szeretne a gyülekezet szolgálatában tevékeny, hasznos lenni.

Fülöp Zsófit a tavalyi balatonszemesi táborban szólította meg Isten. Jézus Krisztusban megbocsátotta bűneit, megtisztította és örök élettel ajándékozta meg. Magához emelte, minden egyes lépésében érzi közelségét, naponkénti formáló szeretetét, segítségét.

Az ünneplő gyülekezet felé az igehirdetés szolgálatát Szabó Márk végezte az Ézsaiás 53,5–9 igék alapján, Dorottyát és Zsófit pedig Dani Zsolt merítette be. Új útra indulásuk alkalmából a lelkileg hozzájuk közel álló Kiss Barnabásné és Varga András imádkozott felettük. Az áldás után mindketten ünnepélyesen aláírták a gyülekezeti tagsági nyilatkozatot. A köszöntések után szeretetvendégségben folytatódott a közösség gyakorlása.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!