Roma gyülekezeti vezetők és segítők képzése

2350

Huszonkét hallgató részvételével hétfőtől folytatódott a roma bibliaiskola a Balaton-parti városban.

Magyarországi, romániai és ukrajnai roma gyülekezetek vezetői, illetve leendő vezetői két amerikai – észak-karolinai és georgiai – keresztény misszionárius előadásaiból tanulhatnak és okulhatnak ezekben a napokban Balatonföldváron. A fő téma az evangelizáció és a tanítványozás.

A bibliaiskola második csoportjának második szemesztere ez, amelynek végén, a kilencedik szemeszter után kapják majd kézhez diplomájukat a hallgatók. Az április 24-től egy héten át folyó munkát a Baptista Szeretetszolgálat szervezi és három tolmácsa segíti.
Kárpátalján kezdődött ez a tevékenység még 2008-ban, és az új gyülekezetek születésével párhuzamosan azóta is rendszeresen érkeznek az amerikai csoportok, hogy segítsenek a bibliaiskola megszervezésében, a teológiai tudás bővítésében. Az első idők elképzelései szerint csak kárpátaljai romák részére szervezték volna a képzéseket, az iskolát, ez azonban idővel nem bizonyult elegendőnek.

A magyarországi programban ma már részt vesznek partiumi és kelet-magyarországi roma gyülekezeti vezetők, segítők, lelkipásztorok is: ezzel alakul ki a diákok csoportja. Az első szemináriumot 2013-ban szervezték meg, a résztvevők évente háromszor találkoznak és három éven át tart a képzés, annak zárásával osztanak diplomát.

A szemináriumok egy hete alatt általában két tantárggyal foglalkoznak. Úgy van felépítve a tanterv, hogy három év után mindennapi tevékenységükben könnyebben boldoguljanak, a felmerülő kérdésekre helyes választ adjanak és biztos tudás birtokában erősödjenek meg a roma pásztorok, gyülekezeti vezetők és segítők abban a hitükben, hogy tetteiken ott van Isten áldása. Három kultúra ötvöződik a misszióban: a magyar, a roma és az amerikai. A nagy közös „alap”, amire építeni lehet, a keresztény hit és az Isten. Bár a résztvevők különbözőek, a missziós munkát végző tengerentúli vendégelőadók meggyőződése az, hogy mindannyian Isten gyermekei, akiket az Úr egyformán szeret, és számukra ugyanúgy feladatot ad: márpedig a legnagyobb feladat, hogy hirdessék az ő igéjét és tegyék tanítványává az embereket Kárpátalján, a Partiumban és a kelet-magyarországi, elsősorban romák lakta településeken.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!