Bevezető

A koronavírus miatti nehézségek, küzdelmek és változások nagy kihívás elé állították a keresztény lelki vezetőket világszerte. A hazai baptista ifjúsági vezetőket pedig véleményem szerint kiváltképpen erősen érintették a hatások, ezért lelki épülésre és gyógyulásra volt – és lesz is – szükségük az elmúlt hónapok után, felkészülve a következő időszak kihívásaira. Ennek fényében a Magyar Baptista Ifjúsági Misszió (MABIM) új vezetősége nekilátott egy vezetőképző koncepció kidolgozásának. A koncepció lényege, hogy a fiatal ifivezetők ne csak eszközöket és praktikákat tanuljanak el, amelyek rövid idő után kifulladnak, hanem lelki-spirituális területen kell építeni a vezetőket annak érdekében, hogy az Istennel való biblikus kapcsolatban, imádságban és szentségre való törekvésben példamutatóak legyenek az őket követő generációk számára.

De hogyan is zajlott az első vezetőképző alkalom?

Bibliatanulmányozás, elmélkedés, egyedüllét

A november első szombatján megtartott vezetőképzőnek három fő előadása a bibliatanulmányozást, az elmélkedést és az egyedüllét témáját járta körbe. A 30 perces előadásokat hasonló időtartamú csoportos beszélgetések követték, így a tanulás után volt idő a feldolgozásra, a beszélgetésre és az önreflexióra is.

A bibliatanulmányozásról szóló előadást Győri Kolos, a MABIM vezetőségi tagja tartotta. Az előadás során megismerhettük a tanulmányozási alapelveket, tehát hogyan közeledjünk helyesen Isten igéjéhez, hiszen ez határozza meg a tanulmányozás módját is. Ennek részeként elhangzott például az, hogy a bibliai könyvek elsődlegesen nem nekünk íródtak, nem mi vagyunk például a korinthusi gyülekezet, de adott esetben Dávid király vagy Illés próféta sem. Ugyanakkor a Biblia Isten szava, tehát még ha elsődlegesen nem is nekünk íródott, mégis hozzánk szól. Továbbá, 2000-3000 évvel ezelőtt, más nyelvek, korok, országok és népcsoportok szerepelnek benne, melyek kultúrája és gondolkodása jelentősen eltért a mostani posztmodern, konzumerista gondolkodástól, ezért a pontos megértéshez mélyen kell foglalkozni a szövegekkel, és az eredeti üzenetet, mondanivalót kell megtalálni, és utána onnan kell dolgozni azon, hogy mi az üzenet a jelenlegi keresztények számára. A szeminárium végén Kolos több fontos tanulmányozási elvet is ismertetett: fontos a rendszeresség, az egybefüggő szakaszok tanulmányozása (lectio continua elve), és emellett fontos a következetesség, a jegyzetelés és adott esetben a célzott és konkrét olvasási tervek használata. Fontos kiemelni, hogy legkorábban 2022 húsvétjára, de legkésőbb a 2022-es nagytábor idejére el fog készülni a hivatalos MABIM-olvasói terv is. Összességében tehát egy fontos és tartalmas előadás volt a keresztény élet legfontosabb részéről.

A második előadást Katona Béla, a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lelkipásztora tartotta előre felvett videó formájában. Az előadás témája az elmélkedés volt, illetve annak lényege, fontossága és gyakorlata. Az elmélkedés folyamatát Jézus egyik történetével szemléltette. A Mk 8,11–21 szakaszban Jézus beszélget a farizeusokkal, majd később elmélkedik a tetteiken és mondandójukon, és elmondja a tanítványainak, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától, azaz a farizeusok rothasztó-bomlasztó emberi okoskodásától és képmutatásától. A tanítványok elsőre nem értik Jézus mondandóját, nem értik a mélyebb értelmet. Ezért tehát nekünk a mélyére kell hatolnunk a dolgoknak, hiszen a lelki mélység adja meg a komoly felismeréseket is. Az elmélkedés túl van a logikai kérdéseken, lényege, hogy lelki módon gondolkodjunk az adott kérdésről. Például egy bonyolult szituáció kezeléséhez előzetesen elmélkedésre, átgondolásra van szükségünk, hogy minden szereplőre, opcióra és kimenetelre gondolni tudjunk, és ezután bölcsen megalkothassuk cselekvési tervünket. Az elmélkedéshez természetesen szükséges az a minőségi idő, amelyet csakis és kizárólag Istennel töltünk. A vezetőknek javasolt évente legalább tíznapos elvonulást tartaniuk, de minden embernek javasolt az évente legalább három nap. Az elmélkedés nélkül a lelki növekedés lehetetlen, és válságos időszakokban és a döntéshozatalhoz pedig elengedhetetlen. A lelki vezetőknek pedig azért van rá szükségük, mert az elmélyült lelki életben kell példát mutatniuk, ebben kell a fiatalok (és idősebbek) lelki növekedését segíteniük.

Az esemény harmadik előadója Boros Dávid volt, a József Utcai Baptista Gyülekezet lelkipásztora, aki az egyedüllétről beszélt. Legfontosabb üzenetként azt mondta el, hogy „Ne menekülj az egyedüllétbe, de ne is menekülj az egyedüllétből!”. Az életben ugyanakkor nem vagyunk egyedül, mert Isten mindig mindenhol jelen van. Ezután Dávid több bibliai személy példája alapján bemutatta az egyedüllét egyes aspektusait. Ádámnak nem volt jó egyedül, ugyanakkor amíg egyedül volt, addig senki nem vitte bűnbe. Noé erkölcsi szempontból volt egyedül, és képes volt szembemenni az árral. Jónás fellázadt Isten rendelése ellen, amely egy torz személyiséget okozott nála. Jézusnak pedig az egyedüllétben jött a kísértés, valamint több más bibliai személynél az egyedüllétben szólt Isten. Fontos ugyanakkor kimondani, hogy az egyedüllét nem jó vagy rossz, hanem egy helyzet. Az egyedüllét segít számunkra abban, hogy ne csak az azonnali feladatok jussanak eszünkbe, hanem távlati célokról is tudjunk gondolkozni, főleg az Isten akaratáról az életünkben. Ezért nem szabad kimenekülni a minőségi egyedüllétből, de ne is akarjunk állandóan az egyedüllétbe belemenekülni. A lényeg a minőségi egyedüllét Istennel.

A három előadást és csoportos beszélgetést követően Balázs André, a MABIM vezetője megosztotta az ifjúsági vezetőkkel a MABIM jelenlegi alapelveit, fő irányait és szolgálati területeit. Elmondta, hogy korosztály szintjén a 13–33 év közötti fiatalok a célcsoport, továbbá a 4 alapelv, tehát az evangelizációs fókusz, a gyülekezetkompatibilitás, a helyspecifikusság és az értékalapú innováció jelenleg is mintaadó az ország ifjúsági csoportjai számára. Ezek után André elmondta a MABIM jelenlegi céljait is: érett keresztény emberek legyenek a gyülekezetekben, a fiatalok kerüljenek közelebb Istenhez, rendelkezzenek a fiatalok biblikus identitással, lehetőségek megteremtése az ifjúsági csoportok számára, a dicsőítő életforma támogatása és az ifjúsági vezetők képzése. A célokat követően bemutatásra kerültek a MABIM szolgálati területei, amelyekből összesen 18 van, és olyan módon szerteágazóak, hogy minden szolgálni tudó és vágyó fiatal meg tudja találni a szolgálati területét.

A kanyar után hegyi szerpentin

Összességében elmondható, hogy a MABIM vezetősége egy komoly megújulási folyamat kezdetén áll, amely hatással lesz vezetőkre és ificsoportokra országszerte egyaránt. Egy nehéz időszak után sok ifjúsági vezetőben láthatóan átértékelődtek fontos dolgok, főleg Istennel kapcsolatban. A megújulás egyéni és közösségi vágyára adott válasz pedig a valódi biblikus közösség Istennel és a keresztény testvérekkel egyaránt. Ebből fakadóan azon kell dolgoznunk közös elhatározottsággal, hogy a megújulás irányának végpontja továbbra is Isten maradjon, mert Isten akarata érvényesül mindenkor a Krisztuson keresztül a Szent Szellem munkája által. Ébernek kell lennünk ezekben az időkben is, amikor könnyű eltévelyedni és ennek hatására hamis tanítókat vagy prófétákat követni. Ezért kellenek valódi lelki vezetők, akik meg tudják ítélni, hogy mi a helyes, mi az Istennek tetsző, mi a valódi keresztény lelkiség, és mindezekben példát tudnak mutatni a fiatalok számára.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!