Révész Lajos, baptista lelkész volt a Királykút Emlékház hétfői vendége

2132

Révész Lajos, baptista lelkész volt Bakonyi István, irodalomtörténész, házigazda vendége a hétfő esti, királykúti beszélgetős esten.

A Vörösmarty Társaság és A Szabadművelődés Háza közös rendezvényén kiderült; a vendég egy évig misszionáriusként élt Mongóliában, argentin börtönökben nyújtott lelki segítséget valamint az El Camino zarándokutat is végigjárta.

Révész Lajos – mint elmondta – 1968-ban született, faipari iskolába járt. Szülei, nagyszülei gyakorló keresztények, baptisták voltak. Kisiskoláig azt hitte, hogy minden ember egyaránt hívő lélek is. 19 éves koráig egyáltalán nem szeretett volna lelkész lenni, de a 80-as évek végén letöltött katonai szolgálata idején mégis meghívást kapott erre.

Ugyanakkor nem klasszikus gyülekezeti lelkészi, hanem missziós szolgálatra vágyott. 1990-ben a békés megyei Kondorosra került segédlelkésznek. Másnap kapott egy Trabantot és egy térképet valamint azt mondták neki; ha majd lesz egy kis ideje, ugorjon be az anyalelkészségre. 1999-től 2007-ig a Velencén szolgálta a baptista gyülekezetet, majd Székesfehérvárra kapott elhívást.

Még mielőtt fehérvári szolgálatát megkezdte volna a velencei gyülekezet elengedte Mongóliába – feleségével együtt – egy esztendeig tartó misszióba. Mongóliában – a 9 hónapos tél országában – sztyeppei árvákat segítettek, adományokat dokumentáltak, hogy azok jó helyre kerüljenek. Magyarországon börtönlelkészi szolgálatot végez, Baracskán és Székesfehérváron is havonta egyaránt egy-egy alkalommal látogat rabokat.

Révész Lajos fontosnak tartja, hogy az ember időről-időre megálljon egy kicsit, számot vessen és átgondolja, hogy mi történt vele s próbálja feldolgozni azt.

Lugosi Balázs

Forrás: https://www.szekesfehervar.hu/revesz-lajos-baptista-lelkesz-volt-a-kiralykut-emlekhaz-hetfo-esti-vendege