Wolfgang Amadeus Mozart remekművét minden alkalommal kiváltság elénekelni a Baptista Központi Énekkar számára. A lehetőség a Requiem bemutatására ebben az évben is megadatott a kórus számára.

Ezúttal a Pestszentlőrinci főplébánia-templom halottak napi megemlékezése és a templomi orgona felújítási munkálatainak támogatása céljából jött létre a koncert november 5-én.

A központi énekkar mellett a házigazda plébániatemplom énekkara és a Magyar Rádió Énekkarának néhány tagja szolgált.

A zenekar tagjai szintén a Magyar Rádió művészei voltak. Szólót Kiss Rózsa (szoprán), Oláh Katalin (alt), Sebők Attila (tenor) és Zajkás Boldizsár (basszus) énekeltek. A Liszt- és Bartók–Pásztori-díjas karmester, Strausz Kálmán vezényelte hangverseny nagy számú közönséget vonzott be a templom falai közé. Közülük sokan még attól sem riadtak vissza, hogy állva hallgassák végig a zeneművet, amelynek tételei közül a „Requiem és Kyrie” sorait idézzük Sík Sándor fordításában:

Requiem és Kyrie

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Téged illet, Uram, a himnusz Sionon,
és téged illet Jeruzsálemben az áldozat.
Hallgasd meg könyörgésemet:
hozzád tér meg minden ember.
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik.

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!