Reformáció 500: „Emlékezz vissza az útra”

Történelmi megemlékezés Szalárdon (Erdély/Partium)

2278
Az ünneplő Szalárdi Baptista Gyülekezet tagjai

A reformáció 500. jubileumi évfordulója alkalmából történelmi megemlékezésre került sor „Emlékezz vissza az útra” címmel 2017. június 11-én a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezetben (Erdély/Partium). Meghívott előadónk dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke, a budapesti Baptista Teológiai Akadémia egyháztörténelmi tanszékének vezetője volt.

Vasárnap délelőtt a szatmárnémeti gyülekezetből jelen lévő Havas Péter buzdította imádságra a gyülekezetet a Zsidók 13,7–8 alapján. Ezt követően Mierlut Attila az 1Korinthus 8,9–13. verseit idézve bátorította hálaadásra a helyi gyülekezet tagjait.

Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész előadása

Majd dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, teológiai tanár az 1Thesszalonika 1,1–10. versei alapján „Krisztus tanúi a történelemben” című bibliai és egyháztörténelmi előadása következett. A történelem évszázadain átívelve mutatta be Isten kegyelmi tervének megvalósulását a reformáció harmadik útja, az anabaptista népi reformáció megjelenésében és annak az európai nemzetek közötti kiteljesedésében.

A délutáni alkalmon újra népes gyülekezeti közösség várta az Úrtól elkészített áldásokat. Az ifjúsági program keretén belül a helyi gyülekezet ifjúsági énekcsoportjának dicsőítő énekei mellett egy holland szolgálócsoport is tanúságot tett Krisztusba vetett hitéről, majd id. Lukács György Érszőlősről szolgált igei gondolatokkal.

Holland missziós csoport szolgálata

Dr. Mészáros Kálmán az Ézsaiás 61,1–5. versei alapján szólva a modern baptizmus témakörében tartott érdekfeszítő előadást Krisztus hűséges tanúit mutatva be a történelem évszázadain át napjainkig. Mindkét előadás végén hálatelt szívvel hallgatta a gyülekezet Urunk munkára hívó szavait: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Mt 28,18–20) Soli Deo gloria!