Presbiteravatás a ferencvárosi Forrás gyülekezetben

824

Május 26-án a vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet megerősítette Kotán Norbert testvért a szolgálatban azzal is, hogy az Úrtól kapott ajándékát elismerve presbiterré avatta. Norbert hívő családba született, 15 évesen merítkezett be a vácegresi gyülekezetben, részt vett a szolgálatokban is. Érettségi után a BME Építőmérnöki Karán tanult, közben bekapcsolódott a budapesti közös ifjúsági alkalmakba, tagja volt az ifjúsági bizottságnak. 2007-től hívásra besegített a Forrás gyülekezet szolgálatába, később tagja lett a gyülekezetnek. Megnősült, a vezetőség tagja lett. Három gyermekük van. Rendszeresen szolgál igével is a szolgálati beosztások szerint. Az avatási istentiszteleten bátyja, Kotán Béla lelkipásztor testvér szolgált igével. Az avatást Balla András testvér, a Presbiteri Tanács elnöke vezette.

Ő tett fel kérdéseket a szolgálat vállalásával kapcsolatban Norbertnek és feleségének az ünnepélyes fogadalomtétel előtt. Végül igei tanácsokkal is ellátva áldást kívánt szolgálatukra. Ezután az avatóbizottság tagjai: Balla András, Kotán Béla és Harsányi Gábor testvérek kézrátételes imával kirendelték a szolgálatra Kotán Norbert testvért. Köszöntésekkel szolgáltak: a Forrás gyülekezet részéről Harsányi Tibor presbiter, a budafoki gyülekezet részéről Gyaraki Péter presbiter, a család részéről Sarkadi Vilmos testvérek. Az alkalom végén szeretetközösségben, sütemények és üdítők mellett beszélgettek el a gyülekezetben vendégek és családtagok. Az Úr áldása legyen közösségünkben Kotán Norbert presbiteri szolgálatán!