2021. június 5-én tartotta a Magyarországi Baptista Egyház országos közgyűlését és tisztújító választását Tahi Táborban.

A több mint háromszáz gyülekezetből érkezett küldöttek meghallgatták az elnökség tagjainak beszámolóit, és megválasztották a következő négyéves időszakra a közösség vezetőit.

A gyülekezeteket képviselő küldöttek titkos szavazáson döntöttek a következő négyéves ciklus vezetőinek személyéről.

Az egyházelnöki szolgálatra Papp János, a baptista közösség eddigi elnöke kapta meg a felhatalmazást.

Az egyház főtitkárává Varga László Ottót, a Dunántúli Baptista Egyházkerület elnökét választották. Az új főtitkár Mészáros Kornélt váltotta, aki 1997 óta töltötte be a tisztséget.

Az egyház Felügyelőbizottságának munkájával Balogh Barnabást és Bödő Sándort bízta meg a közgyűlés.

A megválasztott új tisztségviselőket szolgálatuk végzésében erősítse Jézus Krisztus kegyelme!

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28)