Október a reformáció hónapja

1611
Fotó: Dimény András

Az Ökumenikus Tanács hasonló nevű bizottságának (ORH Bizottság) szervezésében minden év október első napján, zenés ökumenikus istentisztelettel nyitják meg a protestánsok az immár egy hónapnyira bővített reformációs megemlékezést.

2015. októberében a Deák téri evangélikus templom adott otthont ennek a felemelő ünnepségnek. Az ünnepre érkező vendégeket, mint házigazda, Fabiny Tamás evangélikus püspök köszöntötte, majd sorra hangzottak fel a református, evangélikus baptista énekkarok énekei. Ezen az alkalmon a baptistákat a pesterzsébeti énekkar képviselte ifj. Koszorús Attila, Tóth Sámuel és Baka Sándor vezényletével. Nem csak a Deák téri templom akusztikája, hanem a pesterzsébeti énekesek felkészültsége és lelkes éneklése is okozta a gyönyörű tömör hangzást. A kórusok közösen is énekeltek. „Nun danket alle Gott” – Köszönjük az Úrnak (BGyÉ 32). J. Crüger jól ismert dallama több formában is megszólalt ezen az estén.

Paul Ernst Ruppel feldolgozását a pesterzsébetiek, Liszt Ferenc feldolgozását pedig a református, evangélikus, baptista összevont kórus énekelte Kamp Salamon vezényletével, Finta Gergely orgonajátékával, végül a gyülekezet záróéneke is ez volt.

A magyar evangéliumi pünkösdi egyházat Gurzó Sándor vezetésével egy ifjúsági énekegyüttes képviselte. Az est ünnepi igehirdetője Bogárdi Szabó István püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke volt. Beszédében a mai keresztyénség állapotát Mt 22, 34-40 versek alapján elemezte.

Prédikációjából néhány jellegzetes mondat: „A ’szeresd felebarátodat’ és ’szeresd a te Istenedet’ ez nem két külön világ! Mi pedig hol az oltárnál állunk, hátat fordítva a világnak, hol a világ felé fordulunk, hátat fordítva Istennek, pedig Isten és az egymás szeretete nem olthatja ki egymást!” „Már annyiszor aprópénzre váltottuk a keresztyénségünket, hogy bár észre sem vettük, elfogyott a pénzünk. A keresztyén áldozatkészség meddő és üres rutinját végezzük és istenszeretetünk nem árad ki a világba.” Az istentisztelet végén Fischl Vilmos főtitkár vezetésével a MEÖT tagegyházainak vezetői, – közük Papp János baptista egyházelnök– imádkoztak. Velük együtt imádkozott, Ingeborg Midtømmet a Norvégiai Evangélikus Egyház püspökasszonya, aki delegáció élén tartózkodott Budapesten.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!