Ő az új lelkész az udvarhelyi baptista gyülekezetben

5094
Fotók: Pál Árpád

Egész napos örömünnepet ült a székelyudvarhelyi baptista gyülekezet vasárnap: az egyház felső vezetésének, számos vendégnek, meghívottnak és a körzet tagjainak jelenlétében iktatták be Mezei Ödön baptista lelkipásztort.

Lélekemelő hangszeres zene és kóruséneklés, igehirdetések, bizonyságtételek, köszöntések fogadták a Nagyszalontáról érkezett Mezei Ödön lelkipásztort és feleségét, Virágot Székelyudvarhelyen.

Igehirdetésében Pardi Félix, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének (RMBGYSZ) elnöke előbb az isteni bátorításról szólt: Ő nem engedi, hogy gyermekei kételkedők, csüggedtek, bátortalanok legyenek. Erre saját szolgáit használja, mert egy testvér együttérzése hatékonyabb, mint egy angyalé. Buzdított: ne engedjük, hogy testvérünk elcsüggedjen. Oda kell menni, lelket önteni belé – nem mindenki olyan magabiztos, hogy elmondja, bátorításra van szüksége. A vidám kedélyűekre hárul a szomorúak felemelése, legyen szó szegényekről, útkereső fiatalokról, idősekről. A lelkipásztornak is szüksége van biztatásra. Ezt imádsággal, istentiszteleti jelenléttel és következetes élettel tehetjük meg.

Életút

Mezei Ödön lelkipásztor bemutatkozó bizonyságtételében beszélt arról a fizikai és lelki útról, ami Udvarhelyig vezette. Kérdésünkre elmondta, Maroshévízen született, rövid ideig Borszéken élt, majd Csíkszeredába költözött a család. Négyen vannak fiútestvérek, egyikük szintén lelkipásztor Magyarországon. Csíkszeredainak vallja magát. Általános és középiskolai tanulmányait a Nagy István Művészeti Líceum zenei tagozatán végezte. 2007-től a Bukaresti Állami Egyetem vallástanári fakultásán tanult baptista teológiát, majd a nagyváradi Emanuel Egyetem baptista teológiai fakultásán lelkipásztori teológiát hallgatott. Közben mesteri fokozatú tanulmányokat is végzett a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán, pasztorálteológiai szakon. 2014 nyarán megnősült, és már feleségével, Virággal együtt költözött Nagyszalontára, ahol három évig szolgált. A székelyudvarhelyi gyülekezet kezdeményezte meghívását. Mindannyian sokat imádkoztak az Istennek tetsző döntésért. Augusztusban érkeztek a dinamikus, céltudatos udvarhelyi közösségbe. Itt volt a menyegzőjük, de nem gondolták, hogy ezt az imaházat így látják viszont – zárta mosolyogva rovatunknak szánt vallomását.

Ima a szolgálatvégzőért

Beiktatásának legmegérintőbb pillanata az volt, amikor az egyház legfelsőbb képviselői imádkoztak érte. Előtte Szűcs Sándor, az RMBGYSZ pasztorációs alelnöke néhány kérdést intézett hozzá, majd a gyülekezet és a körzet tagjaihoz. Aztán az iktatóbizottság tagjai kézrátétellel imádkoztak lelki szolgálatáért.

A város részéről Orbán Árpád alpolgármester, a helyi történelmi egyházak képviseletében Berecki-Orbán Zsolt református lelkipásztor, Bajkó Norbert, a Szent Miklós-plébánia segédlelkésze és Simó Sándor unitárius esperes-lelkész mondott köszöntőt. A továbbiakban a székelyudvarhelyi, illetve homoródszentmártoni gyülekezet vezetői szólaltak fel, majd a nagyszalontai gyülekezet képviselője. Délután Harkel Irén, a lelkipásztor édesanyja, valamint Berszán István, Virág édesapja is útravalót fogalmazott. Mindannyian azt kívánták, leljen lelki otthonra abban a gyülekezetben és közösségben, amelyet Isten rendelt számára.

Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/o-az-uj-lelkesz-az-udvarhelyi-baptista-gyulekezetben


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!