Nyitottság, megfontoltság, elkötelezettség

2071
Papp János beszéde az országos konferencián

Papp János egyházelnök ünnepi beszéde, mely elhangzott 2015. augusztus 16-án a baptista országos konferencián, a Tahi táborban.

„A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától őrizkedjetek.” I. Thessz. 5,19-22

Kedves testvéreim!

Kedves ünneplő gyülekezet! CH. Spurgeon meggyőződése szerint a jó lelkipásztornak legalább kétféle olvasnivalója van naponta: a Biblia és a napi sajtó. Azaz bele kell gyökereznünk a kijelentést adó Istenbe, és ebben az ő szavának az olvasásán keresztül lehetséges. Másrészt ismernünk, értenünk kell világunk eseményeit, környezetünk dolgait, ha meg akarjuk élni küldetésünket és az Istentől kapott szeretetet. Sőt, még valamire szükségünk van.

Arra a nyitott, de megfontolt gondolkodásmódra, mely a mindennapjaink eseményeit kész a Biblia kijelentésén, az Istennel való személyes kapcsolat és vezettetés alapján értelmezni. Nagy baj, ha ez a kettő elválik egymástól. Szükség van tehát a nyitottságra a megismerésben, a biblikus megfontoltságra, helyes vizsgálati alappillérekre, és a bátor döntésekre, a jó iránti elkötelezettségre.

Emlékezik az ország az államalapításra, István király érdemeire, az akkori eseményekben igyekeznek találni valami aktualitást politikusok, különféle vezetők, ünnepszervezők. Miközben nem akarom „ráhúzni”, erőltetetten alkalmazni ősi elődeinkre a mai események kapcsán támadt gondolataimat, de az 1000 évvel ezelőtti események sorából is kiolvasható a világra való nyitottság, az Isten iránti elkötelezettség, a döntésekben való megfontolás… Elsősorban mégsem erre szeretnék utalni, hanem az idézett ige igazságát és fontosságát akarom láttatni. Hatalmas változásokba csikorog és vajúdik ez a világ. Mintha új (régi) világbirodalmak születésének lennénk a tanúi. A szomszédunkban egyre vadabb „csendes” háború dúl, melyben baptista testvéreink is közvetlenül érintettek. Szenvednek, menekülnek, sőt vannak, akik meghalnak. Népek kelnek útra és átláthatatlan módon, sokféle indokból átszabják országok, kontinensek történelmét. Erkölcsi-társadalmi szabályok változnak és eközben a keresztyénség időnként tétován keresi az utat, a jó válaszokat. Homoszexualitás erősödése, menekültek áradata, gazdasági szétesés és koncentráció, bűnözés és korrupció erősödése.

De nem akarok politizálni, csak folyamatokat láttatni… Az elmúlt hónapokban meglehetősen nagy nyomás alatt voltam, voltunk, hogy ilyen – olyan kérdésben nyilatkozzunk, küldjünk levelet, menjünk az utcára, stb. Mit tegyünk mindezt látva? Elzárkózzunk? Ez nem a mi világunk?! De hisz ide helyezett bennünket a mi Urunk! Testvéreim! Nem az a helyes út, hogy a zavarokat és a romlást látva bezárjuk magunkat.

A világ történéseire nyitottan, a megismerésre készségesen kell élnünk! Benne élünk abban a társadalomban, amelyet valós és álkérdések tartanak lázban. Ki kell kerülni azonban a csapdát: arról beszéljünk, arról gondolkozzunk, amit az ősi megtévesztő akar. Ne engedjük, hogy a gonosz tematizáljon bennünket, mert akkor egyre zavarosabb lesz, hogy mi is az igazság, a mik a legfontosabb kérdések és hol vannak a legfontosabb feladatok. Egy alkalommal baptista nemzetközi konferencián az egyes országok első számú vezetői jöttünk össze.

A feladatmegosztás alapján néhány nyugat-európai és kanadai vezető készítette elő az alkalmat. A legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseket kellett témakörben elénk hozni. Mit hoztak? Beszéljünk a homoszexualitásról és a szexuális bántalmazás esetleges felmerülő veszélyeiről közösségeinkben. Felállt egy afrikai vezető és nagyon határozottan azt kérdezte: Miért beszélünk ezekről? Biztos, hogy ezek a legfontosabb és legaktuálisabb kérdések? 20-50 évvel ezelőtt miért nem beszéltünk ezekről, és most kik miért akarják, hogy ezekről beszéljünk? Valójában ki akarja, hogy ez legyen a mi témánk? Testvéreim! Tanuljunk István előtt 1000 évvel kapott isteni kijelentésből, a thesszalonikaikaknak (is) adatott igéből, és legyünk mi, magyar baptisták is a világra nyitott, érzékeny és figyelmes közösség. Ugyanakkor a Szentírás alapján értékeljük magunkban, egymás között mindazt amit látunk, megismertünk, és radikálisan elszakadva a gonosztól, elválaszthatatlanul ragaszkodjunk a jóhoz, széphez, igazhoz.

Ahogy Pál apostol filippibelieknek írt szavaiban látjuk: „Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe…. és veletek lesz a békesség Istene.” Az aktuális válasz mindig az Istentől származó igazság, megoldás és élet hirdetése, megélése érthető és vonzó módon. Menekülteknek és itt lakóknak, hívőknek és hitetleneknek, szabadelvűeknek és konzervatívan gondolkodóknak. Legyünk mi is, mai baptisták nyitottak, megfontoltak, és Mennyei Atyánk iránt elkötelezettek. Tántoríthatatlanok a jóban, az igazságban Jézus Krisztus által.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!