2021. augusztus 15-én Tahiban gyülekezett a hazai baptista közösség, hogy az egyházvezetők beiktatási ünnepén dicsérjék az Urat és találkozzanak egymással. A nagyszámú érkezőt a fúvószenekar énekei, a könyvespult kínálata és testvéri köszöntések fogadták.

Az esemény felvételét a Budafoki Baptista Gyülekezet médiacsapata készítette.
A videót fejezetekre bontottuk a könnyebb eligazodás végett

A tíz órakor kezdődő istentiszteleten Durkó István missziói igazgató köszöntötte a résztvevőket, és imádkozott a nap áldásáért.

A Kárpát-medencébe a baptista misszió először a reformáció idején érkezett, de a vallási villongások az 1700-as évek végére végleg elűzték hitelődeinket távoli országokba. Másodszorra 1846-ban érkezett újra. Erre a 175 évre emlékezve mutatta be három testvér – Barbarics Péter, Mikes Balázs és Paróczi Zsolt – korhű öltözékbe öltözve a hamburgi lelkipásztor, Oncken nyomán a korabeli monarchia területén elindult baptista missziót. Rottmayer János, Vojka János és Marschall József elevenedett meg előttünk, hogy megragadjon bennünket is missziós elkötelezettségük, és kövessük példájukat. Erre szólított fel bennünket a jelenetben az Oncken szerepébe lépett Papp János elnök testvér. A következő hálaadó imádságban Dóczé Bálint a felvidéki, Nyúl Zoltán a szerbiai, és Papp János a magyarországi baptisták nevében köszönte meg az Úrnak az elmúlt 175 év áldásait.

Az ünnepi igehirdetést dr. Gergely István, a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke végezte. Emlékeztetett arra, hogy a magyar baptista misszió kezdettől fogva erőteljes szolgálatot végzett, mindig megtalálta az utat az emberek szívéhez, és nem hagyta magukra a társadalomban szükséget szenvedőket sem. A testvériség, ha örömmel fog össze, akkor hegyeket tud mozdítani.

A június 5-én megtartott országos közgyűlésen választotta meg a baptista közösség vezetőit a következő négyéves időszakra, akiknek beiktatására az ünnepen került sor. Háló Gyula, a választási bizottság elnöke ismertette és iktatta be szolgálatába Papp János elnököt és Varga László Ottó főtitkárt, akikért dr. Mészáros Kálmán korábbi egyházelnök és Mészáros Kornél korábbi főtitkár imádkozott. Beiktatásra és bemutatásra kerültek a további megválasztott vezetők is: Balogh Barnabás és Bödő Sándor (akik a Felügyelőbizottság munkáját látják el), Durkó István missziói igazgató, Simon Norbert gazdasági igazgató, Kiss Péter operatív igazgató, Paróczi Zsolt oktatási szaktitkár, Háló Gyula kommunikációs és kulturális szaktitkár, Téglási Lajos külügyi szaktitkár és Opauszki György szociális szaktitkár. Őértük Barbarics Péter, a választási bizottság titkára imádkozott.

Papp János elnök és Varga László Ottó főtitkár székfoglaló beszédében egyaránt a közösség fontosságát és krisztusi működését hangsúlyozta.

A beiktatott vezetőket dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Kecser István, a Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára, dr. Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, és Papp Szabolcs, az Országos Tanács tagja, a Budapesti Baptista Egyházkerület alelnöke köszöntötte.

Levélben küldte jókívánságát Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, és dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.

Az új szolgálattevőkért és egész közösségünkért Nagy Csaba, a kárpátaljai magyar baptisták vezetője, és Téglási Lajos külügyi szaktitkár imádkozott.

A közös énekeket a budafoki gyülekezet dicsőítő énekesei és zenészei vezették, akiket Szilágyi Júlia irányított.

Az ünnepi istentisztelet a nemzeti himnusz közös éneklésével fejeződött be.

Az ebéd utáni időszakban az érdeklődők a Magyar Baptisták Világszövetségének vezetőivel egy fórum keretében beszélgethettek, tájékozódhattak, egy másik fórum a magyar baptista külmisszióba engedett betekintést. Emellett a Bibliai Családi Park sokféle játéka várta a gyermekeket. A délutánban még sokáig élvezhettük a baptista családokkal együtt töltött időt, a lelki találkozásokat, beszélgetéseket és imádkozásokat.

Krisztus áldása és a Szentlélek vezetése segítse az új szolgálattevők munkáját, hogy gyümölcsöző legyen minden, amit tesznek!

Baptista sajtószolgálat


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!