Napforduló

3116
Dr. Almási Tibor előadást tart

A Nap Utcai Baptista Gyülekezet története augusztus utolsó vasárnap délelőttjén ismételten fordulóponthoz ért. Dr. Almási Tibor lelkipásztor testvért, a teológia rektorát búcsúztatta a gyülekezet közel négyéves igehirdetői szolgálat után. Almási testvér ügyintéző lelkipásztorként kezdte munkáját a gyülekezetben, majd egyre szorosabbá vált kapcsolata a gyülekezettel, és két évre vállalta a lelkipásztori szolgálatot. Az idő hamar letelt. 

A lelkészi szolgálat sok időt, energiát igényel a lelkipásztortól, de nagy hasznára van a befogadó gyülekezetnek. A sáfárság felelőssége ráterhelődik a gyülekezetre és az igét átadó igehirdetőre egyaránt. Gyülekezetünk a közel négy év alatt mély igei tanításban részesült, mely megerősített hitünkben, közelebb hozott egymáshoz minket. Ezzel a belső lelki tőkével rendelkezve miénk a felelősség, hogy hogyan használjuk azt a jövő missziójában.

Az igehirdetőnek gazdálkodnia kell saját véges lehetőségeivel. A tanítás különféle formái közötti hangsúlyokon időnként változtatni szükséges. Almási testvér sok más tevékenysége számára szabadul fel idő és energia a jövőben. A gyülekezet számára a misszió más irányaira történő hangsúly-áthelyeződés tette érthetővé, elfogadhatóvá az elválást.

A gyülekezet magas színvonalú igei tanításban részesült rendszeresen ez idő alatt. Megtapasztaltuk, hogy az Ige kőszikla, ereje és tekintélye van, építeni lehet rá. Az Ige értékét szimbolikusan megjelenítette a Nap utcai szolgálat emlékéül átadott Bécsi Arany Biblia. Egy lelkipásztor polcán mindig sok Biblia van. A Bécsi Arany Biblia számozott kiadása azonban egyedi szépségű könyvművészeti alkotás. Több száz színes kép korai évszázadok művészetéből, míves könyvkötészeti megoldások látványosan jelenítik meg a Szentírás értékét, tekintélyét.

Összetartozásunkat fejeztük ki az „Adj kezet, testvér, és búcsúzzunk immár…” kezdetű közös énekkel, melyet az egész gyülekezet felállva, kézen fogva énekelt. Biztos vagyok benne, hogy hosszú idő távlatából is hálás szívvel fog a gyülekezet gondolni Almási Tibor testvér szolgálatára, az együtt töltött időszakra.

Megosztás