A baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református cigánymissziók közös kiadványa arra tesz kísérletet, hogy néhány példa bemutatásán keresztül kínáljon látásbeli és gyakorlati megközelítési módokat mindazoknak, akik a cigányság életkörülményeinek megjobbításán fáradoznak, és akik ezt a gyermekek közt végzett munkálkodással kívánják elérni.