Rendkívül kortárs és egyszersmind hűségesen Szentírás-centrikus teológiai oktatás az Észt Baptista Szövetség új, mesterfokú missziói képzése.

Észtország lakosságának mintegy 75%-a vallja magát nem vallásosnak, illetve felekezeten kívülinek vagy ateistának. Ez az egyik legmagasabb arány a világ összes országát tekintve.

Azok, akik nem tartoznak a lakosságnak ebbe a háromnegyed részébe, az Orosz Ortodox Egyházhoz, illetve az Észt Ortodox Egyházhoz (konstantinápolyi központtal) vagy az Észtországi Evangélikus (Lutheránus) Egyházhoz tartoznak.

A baptista szövetség 86 nagy önállóságot élvező, független gyülekezet egybekapcsolódása, és országosan több mint 6500 tagot számlál. Ezeknél a számoknál érdemes figyelembe venni, hogy Észtország lakossága mindösszesen 1,3 millió fő!

Mindezek alapján érthető, hogy lelki testvéreink odaszántan keresik annak módját, hogy honfitársaikat még nagyobb számban el tudják érni Krisztus evangéliumával.

Évek óta vágyuk volt, hogy elindulhasson egy olyan mesterfokú képzés, amely arra készíti fel a gyülekezetekben szolgálókat és a jövőben szolgálni készülőket, hogy a jelen társadalmi kérdéseire tudjanak választ adni, szilárd bibliai alapokon, evangéliumi szemlélettel – de nem egy korábbi kultúrára beszűkülten, hanem valóban mai módon.

A hazánkban is sokak által ismert dr. Meego Remmel testvér (aki az Európai Baptista Szövetség elnöke volt 2019–2021 között) volt az ügy egyik mozgatója. A több év alatt kidolgozásra került program címe: „Teológia és társadalom” (Master of Arts szintű oktatás). Mivel az Észt Baptista Szövetség elnöke, Erki Tamm testvér, és a teológiai szeminárium (Kõrgem Usuteaduslik Seminar) rektora, Einike Pilli testvérnő felkért az állandó tanári karba történő bekapcsolódásra, az elmúlt két évben magam is sokat dolgoztam a tanterven, a tananyagon, az óravázlatokon. Tanártársaim pedig még többet. Végül Isten kegyelméből megkaptuk a teljes állami akkreditációt – ami óriási jelentőségű dolog. Azért az különösen is, mert ez egy, a teljes társadalmat megcélzó, misszióra épülő mesterfokú teológiai képzés. Nagyon hálásak vagyunk Urunknak ezért.

Az Európában (Észtországban fokozottan) egyre szekulárisabbá váló társadalom komplex elérése és evangelizálása érdekében három nagy területet igyekszünk lefedni. Ezek mellett van még a „Kreativitás modul”, a „Választható modul” (különleges tantárgyak sokaságával) és a mesterfokú disszertációra (szakdolgozatra) felkészítő tanulmányok. A három fő terület:

  1. Biblia és társadalom
  2. Teológia és identitás
  3. Kommunikáció és vezetés.

A teljes oktatást úgy dolgoztuk ki, hogy az úgynevezett problémaalapú megközelítés legyen a meghatározó. Ennek csak a neve negatív, valójában egy nagyon pozitív szemléletet jelez: az egyházvezetők (baptista, pünkösdi és más evangéliumi közösségekből) a gyülekezetek lelkipásztorai, elöljárói és aktív tagjai segítségével összegyűjtötték a jelen társadalom kiemelkedő problémáit, az embereket foglalkoztató témákat és kihívásokat, és az előző oldalról) ezek adtak alapot a Szentírásban megfogalmazott isteni üzenet mellett (után!) arra, hogy a tanterv, a tantárgyak sora és az előadók személye kiválasztásra és eldöntésre kerülhessen – hiszen ezek meg fogják határozni a képzésből kikerülők alkalmasságát.

A legtöbb oktató észt. Olyan testvérek, akik szakértőnek számítanak az adott területen. Őmellettük egy amerikai (dr. Fred Hansen) és egy magyar oktató (jómagam) alkotja az állandó professzori kart. Az általam oktatott tantárgyak:

  1. Jézustól eredeztethető tanítványképzés (a Biblia és a társadalom területen)
  2. A kortárs misszió nagy kérdései és kihívásai (a Teológia és identitás területen).

A padsorokban olyan hallgatók is vannak, mint Erki Tamm testvér, az Észt Baptista Szövetség elnöke (aki az országos feladata mellett két éve egy teljesen új gyülekezetplántálásba kezdett egy üres, bérelt épületben), mellette a baptista szövetség főtitkára, az országos baptista ifjúsági szövetség vezetője, az Észt Pünkösdi Egyház püspöke, számos lelkipásztor, gyülekezeti elöljáró és sok ifjú hívő (férfiak és nők), akik világi állásban dolgoznak, de szeretnének Krisztus kezében formálódni.

Nem lehetne sikeres az a program akkor, ha nem társulna hozzá valós, bibliai alapú szolgáló vezetés. Ezen a területen sok mindent értettek, tudtak és gyakoroltak már az észt vezetők, és emellé a TCM Nemzetközi Intézet segítségét is kérték.

A TCM számára pedig ez a lelki alap nagyon fontos. Sőt, identitásunk egyértelmű meghatározója. Mindennek eredményeként a szemináriumba belépő látogató nemcsak a skandináv stílusú, ugyanakkor utánozhatatlanul észtországi jegyeket is magán viselő, otthonos, hívogató, posztmodern környezetet veszi észre azonnal, hanem a fő közösségi/imatérrel egybenyitott konyhában tevékenykedő szolgáló vezetőket is. Nagy gyakorisággal készít reggelit, ebédet a rektor a többtucatnyi (alap- és mesterfokon tanuló) hallgatója számára. A mosogatónál pedig az akadémiai rektort és a professzorokat találjuk, amint elmosogatjuk szeretett diákjaink edényeit.

Egymást nem titulusokkal illetjük, hanem keresztnéven szólítjuk. Oda-vissza természetesen, hiszen mindannyian egyek vagyunk a Krisztusban. Ez a tiszteletet nem veszi ki a rendszerből, de a szeretetet, testvériséget jobban kifejezi és működővé teszi.

Az ottlétem alatt az épületbe egyik reggel belépő futár mindezt látva (és meghallgatva a kérdéseire kapott válaszokat) spontán így kiállított fel:

„Azta, ilyen lelkülettel nem kérdés, hogy sokakat fognak hitre vezetni!” Hát, ha így lesz, azért is soli Deo gloria – egyedül csakis Istené legyen a dicsőség!

Dr. Steiner József


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!