Megjelent a Szolgatárs legújabb száma

1766
Címlap

Elkészült a Szolgatárs idei második száma. Vegyük sorra, mit találunk benne! 

Az első oldalakon egy kortárs lelkipásztorral, Kondacs Gáborral ismerkedhetünk meg egy ézsaiási ige alapján elhangzott igehirdetésén keresztül.

Nemeshegyi-Horvát Anna az ezt követő tanulmányában Pál apostol dicsekvésről, büszkeségről szóló szóhasználatát mutatja be, néhány fontos következtetést is levonva ebből. Egy régi tanulmányt olvashatunk ezután egyházunk egyik korábbi áldott vezetője, dr. Somogyi Imre tollából Jézus királyi voltával kapcsolatban.

Ezután egy kevéssé ismert amerikai baptista teológiai tanárral, Warga Oszkár újszövetségessel ismertet meg bennünket a dr. Almási Mihály – Nemeshegyi-Horvát Anna szerzőpáros. A továbbiakban Várady Endre azt segít megértenünk, hogy az Újszövetség szereplői milyen identitással rendelkezhettek. Az ezt követő tanulmányban Mária szeplőtelen fogantatásának katolikus dogmáját veszi górcső alá protestáns nézőpontból Ármay Szabó Ádám.

Dietrich Bonhoeffer Követés című könyvéből következik egy rövid részlet ezután. Nemeshegyi Zoltán teológiai tanár három írással is jelentkezik a lapunkban: az egyik az apák hitbeli szerepével, a másik a keresztény vezetők lelkigondozásának kérdéseivel, a harmadik az ócsai baptista gyülekezettel foglalkozik.

Szarka-Bögös Réka jelen korunk pedagógiai kihívásaiba enged bepillantást az ezt követő cikkében. Dr. Székely Levente előadásának átirata a hazai médiafogyasztás alaptényeit mutatja be és kínálja továbbgondolásra. Az ezt követő két tanulmány egy a folyóiratunkban ritkán megjelenő tudományág, a biológia területére vezet bennünket két neves szakértő, dr. Rácz István és Füri András segítségével.

A béketeremtés bibliai kihívásának teljesítésében ad segítséget az a könyv, amit az ezt követő oldalon Papp Dániel ajánl nekünk. Végül egy különlegesség, egy bibliai rejtvény várja a lap olvasóit, amit Gerzsenyi Sándor saját kiadású könyvéből adunk közre. Egy értékes Philip Yancey-könyv tulajdonosa lesz a kisorsolt helyes megfejtő.

Kellemes olvasást, eredményes rejtvényfejtést!