Megérkeztünk a járványok korszakába.

Tudom, értem, az eddigi történelmi korokban is voltak járványok, de az kétségtelen, hogy 5-10-20-50 vagy 200 évvel ezelőtt sokkal ismeretlenebbek (teljesen ismeretlenek) voltak ezek a szavak: járvány, karantén, szájmaszk, pandémia, PCR-teszt stb. Ma lassan az egész világ „botcsinálta virológus” lesz annak minden előnyével és zavaró hátrányával vagy veszélyével együtt.

Megérkeztünk a tervezett tervezhetetlenség korába.

Tudjuk, átéljük, hogy nem lehet biztosan tervezni, de arra vagyunk kényszerítve, hogy ennek ellenére tervezzünk és dolgozzunk a remélt jövőn. Mindez a hozzáállásunk kényszerű rugalmasságát és döntéseink súlytalanságát hozza el, ami egészében bizonytalanabbá és fáradtabbá tesz bennünket.

Megérkeztünk „apróságunk” korába.

A világháló szédületes információzuhatagában, a világszerte zajló történések nagyságrendjében, az emberi tevékenységek gigászi léptékeiben eltörpülünk. Aprónak, sokszor jelentéktelennek érezzük magunkat. A hétmilliárd földlakó, a százmilliárdokkal dobálózó világvállalatok, az egyre fejlődő és egyre érthetetlenebb „kütyük” világában porszemnek, szinte semminek érezzük magunkat. Amikor egy láthatatlan ellenség, egy mikronnyi vírus otthonunkhoz szegezhet, kórházba juttathat, lélegeztetőgépre rakhat, sőt az életünket veszélyeztetheti, akkor emberi biztonságunk alapjai végképp szertefoszlanak. Megérkeztünk a Diabolosz, a „Szétdobáló” tombolásának a korába. Végső erőfeszítéssel igyekszik szétverni a társadalmi békét, a családokat, a házasságokat, a vezethető közösségeket, a gyülekezeteket, a jó irányú összefogásokat, a szeretetet és békét munkáló egységeket. Egyszóval mindent, ami összetartaná széthullani készülő világunkat. S mivel teret ad az ember a gonosznak, ezért növekszik a feszültség, a szeretetlenség, a gyűlölködés.

De csak ezek jellemzik az életünket? Van a Krisztus-hitünkből fakadóan valami más oldala és jelentősége is az életünknek? Ebben a sötétségben van valaki, aki világosságot gyújt?

Hiszem, hogy az Úr 2022-ben ezzel az üzenettel keres bennünket:

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,8)

Kedves Testvéreim!

Nemcsak a fent említett körülményekbe érkeztünk bele az új évben, hanem benne élhetünk – minden bizonytalanságot munkáló körülmény ellenére – az Isten gondviselésének legyőzhetetlen, felülmúlhatatlan és személyre szabott világában. Mindenütt, mindenkor, mindennel! Ő gondot visel! Isten él és uralkodik! S mindez bátorít bennünket ebben az évben is, hisz Krisztus mindenre elég! Mindezek alapján Istenbe vetett hittel, reménységgel tekintsünk előre!

Krisztusban megérkezett a békesség és a biztonság.

Pál írja: „akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk!” (Róm 14,8) Legyőzhetetlen ez a bizonyosság. Krisztus elég a félelmeinkkel szemben is! Őt sem az élet lehetőségei, sem az elmúlás rémítései nem vehetik el tőlünk! Krisztus kezében vagyunk!

Krisztusban megérkezett a jó jövő!

„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk!” (Ef 2,10) Terve van veled, melyet nem kell módosítania újra meg újra az aktuális járványhelyzet függvényében! Ha benne bízol, kiteljesedik az életed ebben az évben is!

Krisztusban megérkezett a kiteljesedésünk korszaka!

Kegyelme ránk áradt és bőséget munkál! Bőséges lehetsz a szeretetben, a jó szavakban, a bátorító tettekben, a követhető útmutatásokban, az evangélium bizonyosságában. Nem „semmik” vagyunk, hanem értékesek az Istennek, és értékké szilárduló emberek a közösségben. Eltűnik a jelentéktelenség érzése, és átveszi a helyét a bizonyosság és a hit. Hit, hogy Krisztus mindenre elég!

Krisztusban megérkezett a közösség és az egység.

Benne és általa mindez miénk lehet az ő kegyelméből, és nem a puszta jóakarásunkból. Az nem lenne elég hozzá.

Krisztus tapasztalható jelenléte össze tudja forrasztani a szétdarabolódottakat, meg tudja gyógyítani a haragvókat, össze tudja kapcsolni az elidegenedőket, és el tudja csendesíteni szétdobáló indulatainkat.

Krisztus mindenre elég 2022-ben is! Emlékezzünk erre! Merítsünk erőt belőle, és reménységgel tekintsünk az előttünk levő útra! Áldott új esztendőt!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!