„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,8)

Január

A hónap témája: Krisztus mindenre elég!

A hónap igéje: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6–7)

Február

A hónap témája: A család Krisztussal teljes

A hónap igéje: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” (ApCsel 16,31)

Március

A hónap témája: Igazán szabaddá Krisztus tesz

A hónap igéje: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 5,1)

Április

A hónap témája: Krisztus a végső igazodási pont

A hónap igéje: „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik.” (Kol 2,8)

Május

A hónap témája: Egyetlen út van: Krisztus

A hónap igéje: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

Június

A hónap témája: Bízni csak Krisztusban szabad

A hónap igéje: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Július

A hónap témája: Pihenni Krisztussal a legjobb

A hónap igéje: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé!” (Mk 6,31)

Augusztus

A hónap témája: Krisztussal elegendő ez az ország

A hónap igéje: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” (Lk 12,32)

Szeptember

A hónap témája: A legjobb Krisztustól tanulni

A hónap igéje: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lk 2,52)

Október

A hónap témája: Krisztus élő és éltető Ige

A hónap igéje: „Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.” (1Pt 1,22–23)

November

A hónap témája: Krisztus legyőzte a halált

A hónap igéje: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25)

December

A hónap témája: A világ reménye Krisztus

A hónap igéje: „Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” (Tit 2,11–13)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!