MBE oktatási missziós fórum

1313

Oktatási missziós fórumot tartott május 29-én a Magyarországi Baptista Egyház. Az egész napos konzultáción részt vettek a baptista oktatási intézményrendszer teljes területét átfogó vezetők és a részterületekért felelős személyek.

A missziós fórumot Almási Tibor, a BTA rektora nyitotta meg köszöntő szavaival. Papp János egyházelnök bevezető gondolataiban elmondta, hogy egyházunk ezzel a társadalmi szerepvállalással egy olyan fontos, még eddig soha nem járt úton indult el, amelyben a Krisztusra tekintés a legalapvetőbb elvárás minden szereplőtől.

A fórumtalálkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a vezetők, a misszió oldaláról szolgálók, a részfeladatokhoz kapcsolódó szakemberek megvitassák, ki hogyan értékeli az eddig megtett utat, majd közösen áttekintsék a további lehetőségeket, irányokat.

Ezt követően Durkó István missziói igazgató előadásában bemutatta a jelenlegi munkafolyamatokat, értékelte az egyes speciális oktatási területek tevékenységét, és felvázolta a jövő lehetséges fő irányait. A délelőtt folyamán a különböző oktatási helyszínek és körzetek vezetői, felelősei röviden tájékoztatták a résztvevőket a saját területük specifikumairól, örömeiről, sikereiről és nehézségeiről.

Ebéd után Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke osztotta meg személyes tapasztalatait és jövőképét a szakmai csoporttal. A résztvevők egyetértettek abban, hogy csakis Krisztussal a középpontban, „kilépve a csónakból”, hiteles keresztényként lehet eredményesen részt venni ebben a szolgálatban.