Leprások Világnapja 2018

3275

Amikor Raoul Follereau francia újságíró 1954-ben kiharcolta, hogy minden év januárjának utolsó vasárnapja legyen a „Leprások Világnapja”, szeme előtt ennek a sokévezredes nyomorúságnak a mielőbbi felszámolása lebegett célként.

Sajnos ettől a sok erőfeszítés ellenére is, még napjainkban is távol vagyunk! Ma is minden 2. percben megállapítják valakiről a Földön, hogy leprás, közülük pedig minden 5. egy gyermek!

Áldott harcnak katonái mindazok, akik imádságaikkal, a Lepramisszión keresztül nyújtott anyagi áldozatukkal a világ legkivetettebbjeinek felemelésén fáradoznak! Ezúton is tisztelettel köszönöm meg, hogy a 2017. évben is 54 baptista gyülekezet és sok-sok baptista testvér tette lehetővé adományával, hogy Indiában, Kínában magyar támogatásból sebek gyógyuljanak, szemek megnyíljanak, lelkek az Úrhoz induljanak! Isten áldja meg a gyülekezeteket, lelkipásztorokat, egyénileg adakozó testvéreinket!

A 2018. évben India és Kína mellett már Kongóban és Etiópiában is vállalunk segítséget. Mindkét afrikai országban komoly probléma a lepra, és hatalmas területük, a szétszórtság és nehéz körülmények miatt igen magas a „rejtőzködő” betegek száma. Szeretnénk mind többüket elérni és meggyógyítani!

Megköszönve Testvéreink hűséges imádságait, anyagi támogatását, továbbra is kérjük mindkettőt Kalkuttai Teréz anya hiteles szavaival: „Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni az egész világ nyomorúságán, segíts egyetlen emberen!”

Az Úr áldja meg Testvéreinket!

Riskóné Fazekas Márta igazgató

A következőkben Hidvégi Lajosnénak, a Lepramisszió Nemzeti Bizottsága baptista tagjának bizonyságtételét olvashatjuk:

Jézus tanítása, parancsa és példája a missziós stratégiánk alapja. /„Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok…” (Máté 10,8) / Ő ma is találkozni akar az emberrel: a beteggel, szükségben lévőkkel, hátránnyal küszködőkkel, és megtisztítani akar mindenkit, hasonlóan a lepráshoz: „akarom, tisztulj meg!” (Márk 1, 40-45) Jézus együttérzésre, áldozatra, sorsközösség vállalásra, önzetlen szolgálatra bátorít, és Szentlelke által késztet is velük kapcsolatban. Halljuk meg Urunk szelíd hangját, és legyünk engedelmesek!

Ha misszió, akkor vállalás és hit!

Minden, a Misszió által támogatott gyógyító-, és gondoskodó szolgálat felelőssége az igei jutalommal függ össze (Zsid 10,35.), de tudott dolog, hogy az Úr ügye! Valamennyien csak munkatársai lehetünk a kegyelem által!

Fontos azonban hinni, hogy a szeretetből fakadó keresztyén szolgálatnak gyümölcse, öröksége van! Egy gyógyulás, egy segítség (pl. rehabilitációs, oktatási, szociális tevékenység, társadalmi felzárkóztató program) tovább él a lelkekben, mert élteti Isten!

Erre szép példa, ami Butánban történt. Ebben az ázsiai országban a leprás betegek gyógyulását követően a Lepramissziós támogatásra évtizedek után már nem volt szükség, azonban a gyógyultak azóta is, már több generáción át dicsőítik, követik és hirdetik Jézus Krisztust, így továbbterjed az Evangélium!

Jó adni, jót gondolni, és jót cselekedni. Jó, hogy részese, támogatója lehetek egy jó ügynek! Jó imádkozni és Krisztus munkatársaként élni, a ránk bízott értékekkel jól sáfárkodni.

2018. január utolsó vasárnapja a Leprások Világnapja. A kelenföldi Evangélikus Templomban (Bp. XI. Bocskai út 10.) délután 16 órától újra együtt lehetünk, sorsközösséget vállalva együtt gondolkodhatunk missziós faladatainkról, beszámolót hallgathatunk meg a folyamatban lévő szolgálatokról. Építsük a felekezetközi kapcsolatokat, hiszen így dicsőíttetik Isten Magyarországon is, távolságoktól függetlenül!

MEGHÍVÓ

a Leprások Világnapja központi ünnepségére és közgyűlésre: 2018. január 28-án, vasárnap délután 4 órára a Bp. XI. Bocskai út 10. alatti Kelenföldi Evangélikus Templomba (A 4-es metró Újbuda-Központ megállójától, vagy a 4-es villamos végállomásától pár lépésre. Fehér falú templom.)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!