Tisztelt Támogatónk!

Köszönöm, hogy adományával és szeretetével az elmúlt időszakban is lehetővé tette a gyógyító-rehabilitáló munka végzését szenvedő embertársaink között! Nagyszerű megtapasztalni bizalmukat és nagylelkűségüket, mellyel magukénak érzik gyermekek és felnőttek sorsát, és változást visznek számukra a kilátástalanság helyett!

Mivel ma már a leprabetegség teljességgel gyógyítható, azért harcolunk elsődlegesen, hogy elő se forduljon már! De ettől még nagyon messze járunk…

A kis nepáli Maja minden álma, hogy újra járhasson iskolába. Édesapja tbc-ben halt meg. A házukat az egyik áradás elmosta. Így maradt édesanyjával és testvéreivel nincstelenül. Majd bekövetkezett a legrosszabb: foltok jelentek meg a testén, a leprafertőzés jelei! Ettől kezdve a kirekesztés miatt nem mehetett gyerekek közé, mert sem az iskola, sem társainak családja ezt nem engedte. Mérhetetlen megbélyegzettségben vált kilátástalanná kicsiny élete. A leprabetegek mindegyike nem is magát a betegséget tartja nagy bajnak, hanem azt a bánásmódot, amivel környezetükben azonnal szembesülnek miatta.

Ez történt a kis Majával is, illetve egész családjával! Erről árulkodik Maja összetört, fájdalmas tekintete is. Számunkra teljességgel elképzelhetetlen, hogy betegségünk miatt kivessenek bennünket családjaink, közösségeink. A leprabetegséggel azonban évezredek óta a tudatlanság miatt jár együtt ez a teljesen indokolatlan bánásmód! Ez ellen ugyanolyan erővel harcolunk, mint maga a kórokozó ellen!

Ma is mindennap kb. 50 gyermekről derül ki a leprabetegség a földön, s ezzel egész sorsuk pecsételődik meg!

Ne hagyjuk, hogy a testi szenvedések, szegénység és kiszolgáltatottság mellett még a lelki fájdalmak is összetörjék életüket és jövőjüket!

Tisztelettel kérjük önt, hogy egy olyan gyermek számára, mint Maja, adja vissza a reményt! 2035-re szeretnénk a leprabetegséget eltüntetni a földről. Hatalmas álom és vállalás! Nagyon sokat kell még tennünk ezért!

Szeretettel és tisztelettel kérem, hogy lehetőségei szerint járuljon hozzá Maja és a hozzá hasonló, reményeiket már csak árnyéknak érző gyermekek, fiatalok és felnőttek között végzett testi és lelki helyreállító munkánkhoz! Minden adomány számít, a legjobb helyre kerül, és életeket változtat meg!

Nagyon nehéz időket élünk mi is, az egész világ is. Megismertük, hogy micsoda erővel tud minden egyik percről a másikra megváltozni körülöttünk úgy, hogy nem tehetünk róla. Olyan félelmeket ismertünk meg, amikkel korábban nem is szembesültünk még. Teljességgel bizonytalannak érezzük a holnapot. A leprabetegeknek és családtagjaiknak mindez az állandó életérzésük a kórokozó, a szegénység, és kilátástalanság miatt. Forduljunk nagy szeretettel feléjük!

Szeretnénk maradéktalanul teljesíteni vállalásainkat Indiában, Kongóban, Mianmarban és Bangladesben! Ezt csak önnel tudjuk megtenni. Köszönjük, ha munkatársunk ebben!

Isten áldását és védelmét kérem az ön és szerettei életére! Tisztelettel és szeretettel 2022 márciusában:

Riskóné Fazekas Márta igazgató