Október 8-án a budakeszi és a nyírbogáti gyülekezet közös istentisztelet keretében tartott bemerítési alkalmat a nyírbogáti imaházban. A két gyülekezet közötti nagy távolság ellenére is létrejött közös ünnepi alkalom hátterében a két bemerítkező nőtestvér áll, akik nyírbogáti származásúak, de a budakeszi gyülekezethez tartoznak. „Hazamentek bemerítkezni” – ahogy megjegyezte valaki.

Brém Jánosné (68) és Szászné Bagaméry Erzsébet (62) testvérek – akik testileg is testvérek – szép bizonyságtételben mondták el megtérésük történetét, szeretettel és nagy hálával emlékezve a hajdani hívő szülők példamutató és bizonyságtevő életére. És most, így 60 éven túl érett be az évtizedekkel ezelőtti magvetés.

Mindezek mellett felgyorsította és elmélyítette az Úrral való kapcsolatot Erzsébet testvérünk fiának, a 37 és fél éves Dánielnek a halála, aki hosszú szenvedés után mehetett el. Amíg köztünk volt, a család és a gyülekezet együtt imádkozott a gyógyulásáért, de amikor kitűnt, hogy Isten másként rendelkezett felőle, a nőtestvérek is, a gyülekezet is eggyé forrt a gyász fájdalmában, de a vigasztalódásban is.

A bemerítést a frissen beiktatott Makra Zsolt nyírbátori körzeti lelkipásztor, az igehirdetést és a lelki útravaló üzenetének átadását Lukács Tamás budakeszi ügyintéző lelkipásztor végezte. A kézrátételes imádságban a két lelkipásztor mellett Dobos Péter debreceni presbiter, korábbi körzeti ügyintéző testvér is részt vett.

Az ünnepi alkalom kiemelkedő színfoltjaként említhető, ahogy a két megtért hívő asszony bizonyságtételében a Krisztusban való élet reménységével és örömével tekintett előre a jövőbe, egészen az Úr Jézussal való találkozásig.

L.T.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!