Nagy hálával és örömmel készült gyülekezetünk erre a napra. Bár pásztoraink, Papp János és Halász Attila hivatalosan már 2021. január 1-étől itt szolgálnak közöttünk, a pandémia miatt erre az ünnepi alkalomra csak most, május végén kerülhetett sor.

Az istentiszteletet Paróczi Zsolt szigetszentmiklósi lelkipásztor nyitotta meg, aki a pásztorhívásban gyülekezetünk segítségére volt mint ügyintéző lelkipásztor. A bevezető imádság és köszöntés után a „Szent az Úr, az Alkotó” énekkel hangoltuk lelkünket és készültünk együtt, hogy meglássuk mindazt, amit az Úr végzett.

Az igei üzenetet Durkó Istvántól, egyházunk missziói igazgatójától hallottuk. A 133. zsoltárból azzal buzdította a gyülekezetet, hogy amikor az Istentől együtt elkérünk, megértünk és megkapunk dolgokat, majd szétosztjuk és továbbadjuk, akkor oda áldást küld az Úr és életet mindenkor. Ehhez szükségünk van Istentől elhívott vezetőkre, és ha a vezetők és vezetettek összhangban vannak és egyfelé haladnak, oda Isten áldást parancsol, és ott győzelem lesz.

Az igehirdetés után következett Papp János vezető pásztorunk beiktatása, amit Mészáros Kornél, egyházunk főtitkára végzett. Isten választ, megbíz és megerősít. Ezekkel a szavakkal vezette Jánost és a gyülekezetet a közös szolgálat vállalásában.

Ez után Durkó István vezetésével Halász Attila pásztorrá avatása és missziós pásztori beiktatása következett.

Az új pásztorok és a gyülekezet közösen vállaltuk, hogy az Isten országát együtt fogjuk építeni, és hogy arra törekszünk, hogy hitbeli egységben, szeretetközösségben élünk és ebben erősítjük egymást.

Beiktatott pásztoraink egy-egy rövid igei üzenetet osztottak meg velünk. Először Attila az Ézs 58,11. versét olvasta fel, ami az elhívása idejében meghatározó ige volt számára.

„Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.”

Egy kormánykerékkel szemléltette, hogy akkor haladunk jó irányba, ha a kormány Isten kezében van, és nem a miénkben. „Az az imádságom, hogy ez legyen mindig előttünk, hogy ha a kormány odafent, Isten kezében van, akkor ő jól tart minket, és az ő vezetésével minden lehetséges.”

János is az életének egyik meghatározó igéjével, az Ézs 54,2–3 verseivel kezdte szolgálatát:

„Tágas helyet keress a sátradnak, feszítsd ki sátorlapjaidat, ahogy csak lehet! Húzd meg jól a köteleidet, erősen verd le cövekeidet! Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid elfoglalják a népek birtokát, és elpusztított városokat telepítenek be.”

„Isten sokszor megtapasztaltatta ezt velem, mikor őt követtem és igyekeztem őt szolgálni. És most még inkább kiszélesítette ezt a sátrat veletek, a budafoki gyülekezettel. Nézzük együtt az Isten szélességét, mélységét és magasságát! Együtt szeretetben… mozgásban aktívan… Lélek által rendezetten… Krisztushoz igazodva… Az a legfőbb vágyam, hogy jelen legyen az Isten ott, ahol jelen vagyunk. Mert »Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.« (Zsolt 33,20–21)”

Közös hitvallásként egy szívvel és lélekkel énekeltük: „Uram, itt vagyok, változtasd meg szívemet…” A vírus miatt egymás kezét nem foghattuk meg, de Isten felé emelt kezeinkkel, egy akarattal énekelve kívántuk, hogy „Jöjj közel, tarts jelenlétedben, áraszd rám szent kenetedet!”.

Majd a köszöntések sorozata következett. A budafoki gyülekezet részéről Sarkadi Vilmos gyülekezeti presbiter köszöntötte pásztorainkat, és megosztotta, hogyan vezette Isten gyülekezetünket a pásztorválasztás kérdésében.

A következő köszöntés a Budapesti Baptista Egyházkerület nevében Papp Szabolcstól hangzott el, aki egy humoros mondattal kezdte: azt vette észre, hogy mi, budafokiak nagyon bebiztosítottuk magunkat, mert a „Papp” mellé egy „Halász”-ra is igényt tartottunk. Akkor mi mást kívánhatna most, mint jó fogást, áldott emberhalászatot, sok új megtérőt!

A jelen lévő baptista pásztorok és gyülekezeti képviselők is átadták köszöntéseiket: Révész Jonatán (Angyalföld, Budapest), Dani Zsolt korábbi pásztorunk (Szentendre), Harsányi Tibor plántált gyülekezetünkből (Forrás Gyülekezet, Budapest), Kovács Zoltán szintén plántált gyülekezetünkből (Érdliget), Bokros László (Tordas).

Szász Lajos a Budafoki Református Gyülekezet nevében adott át köszöntést, majd a Budafoki Evangélikus Egyházközség nevében Hokker Zsolt lelkipásztor köszöntő levelét hallottuk.

Végül kerületünk alpolgármestere, Németh Zoltán adta át Karsai Ferenc polgármester és a kerület jókívánságait. Köszöntésében a közösség megtartó erejének fontosságáról beszélt és arról, hogy gyülekezetünk, de általában a baptista egyház mindig nagyon fontosnak tartotta a társadalmi felelősségvállalást. „Ez jól látszik a szociális, társadalmi munkában, amit az élet oly sok területén végeznek, és amiért köszönet illeti a baptista közösségeket, melyhez kitartást és sok erőt kívánok.”

Az alkalom végén záróénekünkben elénekeltük szívünk vágyát: „Együtt mind ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át, köztünk áll majd Jézus, és zengjük a győzelem dalát!”


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!