Lelkipásztor-avatás Ócsán

3868

2016. december első szombatján ünnepi istentiszteleten történt Vass Zoltán Arnold testvér lelkipásztorrá avatása.

A helyi gyülekezet és számos vendég vett részt a jeles alkalmon. Az igehirdetést és az avatást Durkó István missziói igazgató végezte. Az igehirdetés alapjául János evangéliuma hatodik részéből a kenyérszaporítás történetét olvasta fel. A szolgálat alapelve témakörben hangzott el az igei buzdítás. „Bármilyen kevesünk is van, induljunk el és használjunk vele, akkor Isten megsokasítja. Hit nélkül nincs csoda.”

A kérdésekre való válaszadás után kézrátételes imádságban Papp Dániel a kiküldő gyülekezet részéről, Horváth Zsolt a helyi gyülekezet nevében, és Durkó István kértek áldást az ifjú lelkipásztor életére, szolgálatára. Az imádságok után a helyi gyülekezet nevében Horváth Zsolt lelkipásztor köszöntötte szolgatársát, majd a környező gyülekezetek lelkipásztorai fejezték ki jókívánságaikat. A helyi református gyülekezet nevében Nt. Hantos Péter református lelkipásztor köszöntött. Az ifjúság részéről Tóth Tivadar mondott köszöntő szavakat. Gyülekezetünk furulyazenekara és énekkara, dicsőítő csapata és rézfúvós együttese zene- és énekszolgálatai színesítették a kedves alkalmat.

Vass Zoltán Arnold ifjúsági lelkipásztor az Apostolok Cselekedetei 20,24 ige felolvasása után tett bizonyságot elhívásáról és Isten szolgálata iránti elkötelezettségéről. Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget.