Lelkipásztor-avatás Ócsán

4804

2016. december első szombatján ünnepi istentiszteleten történt Vass Zoltán Arnold testvér lelkipásztorrá avatása.

A helyi gyülekezet és számos vendég vett részt a jeles alkalmon. Az igehirdetést és az avatást Durkó István missziói igazgató végezte. Az igehirdetés alapjául János evangéliuma hatodik részéből a kenyérszaporítás történetét olvasta fel. A szolgálat alapelve témakörben hangzott el az igei buzdítás. „Bármilyen kevesünk is van, induljunk el és használjunk vele, akkor Isten megsokasítja. Hit nélkül nincs csoda.”

A kérdésekre való válaszadás után kézrátételes imádságban Papp Dániel a kiküldő gyülekezet részéről, Horváth Zsolt a helyi gyülekezet nevében, és Durkó István kértek áldást az ifjú lelkipásztor életére, szolgálatára. Az imádságok után a helyi gyülekezet nevében Horváth Zsolt lelkipásztor köszöntötte szolgatársát, majd a környező gyülekezetek lelkipásztorai fejezték ki jókívánságaikat. A helyi református gyülekezet nevében Nt. Hantos Péter református lelkipásztor köszöntött. Az ifjúság részéről Tóth Tivadar mondott köszöntő szavakat. Gyülekezetünk furulyazenekara és énekkara, dicsőítő csapata és rézfúvós együttese zene- és énekszolgálatai színesítették a kedves alkalmat.

Vass Zoltán Arnold ifjúsági lelkipásztor az Apostolok Cselekedetei 20,24 ige felolvasása után tett bizonyságot elhívásáról és Isten szolgálata iránti elkötelezettségéről. Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!