Legyen áldott, legyen áldásul!

2494

Papp Jonatán lelkipásztorrá avatására és beiktatására került sor 2019. április 7-én. Lelkipásztori szolgálatát az aszódi körzetben kezdi meg Urbán Gedeon vezető lelkipásztor mellett.

Nagyon sokan kifejezték felé szeretetüket, örömüket az ünnepen való jelenlétükkel. Az ünnepély elején Kovács Ferencné szavalt, majd Újvári Ferenc, a BBEK elnökének igehirdetésén keresztül szólított meg bennünket az Úr. A lelkipásztori fogadalomtételt és avatást Mészáros Kornél, egyházunk főtitkára vezette. Mellettük a kézrátételes áldáskérő imába bekapcsolódott Balla András, a Presbiteri Tanács elnöke és Urbán Gedeon aszódi lelkipásztor.

A köszöntések sorában először az aszódi körzet részéről Baráth Sándor elöljáró igei jókívánsága hangzott el, és átadta a frissen felavatott lelkipásztornak a helyi közösség ajándékát. Papp testvér „anyagyülekezetének” lelkipásztora, Uzonyi Barnabás is kifejezte örömét a szolgálatba indulás kapcsán. Baráti ölelések jellemezték a szolgatársi köszöntéseket: Urbán Gedeon aszódi lelkipásztor egy „üzenetes” ajándékkal köszöntötte szolgatársát, majd az ünnepen megjelent lelkipásztorok köszöntéseit, igei útravalóit hallhattuk. Az ünnep örömteli hangulatát teljessé tették a helyi gyülekezet kamarakórusának énekei Almási Kornél Zsolt vezetésével. A családi köszöntések csokrában Jonatán unokatestvérének, Baranyi Barnabásnak szívhez szóló éneke, majd édesapjának, Papp Istvánnak megható köszöntése hangzott el. Ezután Pardi Félix kémeri lelkipásztor (a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége elnökének) örömteli köszöntése következett, aki szintén a rokonságához tartozik.

A felavatott lelkipásztor igehirdetése alapjául Jn 15,16. versét, Jézus szavait olvasta fel:

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon…”

Két személyes bizonyságtételt is belefűzött igehirdetésébe: megtérésére és a szolgálatra elhívására emlékezett vissza. A rá jellemző szelíd határozottsággal hirdette Isten élő és ható igéjét. Az ünnepet Kovács Ferenc presbiter hálaadó imája zárta, majd szeretetvendégség keretében folytattuk az ünneplést. Megismerve Papp Jonatán lelkipásztor testvér szolgálati készségét és lelkületét, látható, hogy nem csak most kezdődik el életében a „gyümölcstermés”. De kívánjuk, hogy jelenlegi szolgálati helyén is „gyümölcstermő” legyen. Hisszük, hogy most itt akarja őt megáldani és áldásul adni a Mindenható.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!