Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

1309

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2020. december 2-án, szerdán 15 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában „Az igaznak gyümölcse életnek fája…” (Péld 11,30) kapcsán tárta elénk gondolatait.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagy vonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység Bizottságnak. A bizottság nyílt bizottsági ülést tartott, melyen prof. dr. Kránitz Mihály tartott előadást Mit ért el az egységben az ökumenikus mozgalom? címmel, valamint megszervezte szokásos ünnepi istentiszteletét is augusztus 19-én, államalapításunk ünnepének előestéjén. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben sajnos nem tudta megtartani Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját, melyen a tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból szoktak részt venni. A teljes programot „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra!” (ApCsel 20,28) Lelkigondozó és lelkigondozott vagyok tematikával áttette jövő évre. Missziói napot tartott a bizottság Kecskeméten. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek, és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága ebben az évben ünnepelte a lap alapításának 95. évét, melyet online konferenciával ünnepelt meg. Az eseményen elhangzott előadások anyaga bekerült a Theologiai Szemle 2020/4-es számába. Az Október a Reformáció Hónapja Bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2020-ban a szokásos éves gálaestet a pandémiára való tekintettel teljes programmal jövő évre halasztották, helyette megrendezésre került a reformációi moziest. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal a kapcsolatot erősítse. A bizottság látogatást tett Taron a Kőrösi Csoma Sándor emlékparkban. Idén szeptemberben a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek meghívott előadója dr. Jany János volt, aki „Iszlám jog, iszlamizmus – problémák és kilátások” címmel tartott előadást. A Szociáletikai Bizottság idén is konferenciát rendezett. A konferencia előadásaiból Egyházi szolgálatok, hivatások etikája címmel készült konferenciakiadvány a közgyűlés tagjainak rendelkezésére állt. A bizottság idén is támogatta az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport munkáját a teremtés hetének megrendezése kapcsán. Az Ifjúsági Bizottság idén őszre áttéve megtartotta a már új néven megrendezésre kerülő PIKNIK. Ifjúsági Estet, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Ezt követően az elnök felkérte a főtitkárt, hogy ismertesse a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottsági elnökeinek éves beszámolóit.

A főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök 2020-as évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották.

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2021. évi költségvetést, valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2021. tavasz és ősz folyamán.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!