Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

1808

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2018. december 5-én, szerdán 15 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában az idei ökumenikus imahét központi igéjét vette alapul: „Valljuk, az igaznak emlékezete áldott” (Péld 10,7).

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját „»Tegyetek tanítvánnyá minden népet« (Mt 28,19a). Az evangelizáció gyakorlata” címmel. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek, és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottság ebben az évben októberben megtartotta első ökumenikus könyvestjét, amely az egyházi és a világi kiadók számára egyaránt fórumot nyújtott, hogy legújabb könyveiket bemutassák. Májusban „mini” konferenciát is szervezett „Tolerancia és ökumené” címmel, az ezen az eseményen elhangzott előadások anyaga szintén belekerült a Theologiai Szemle 2018/3-as számába. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2018-ban egy év kihagyás után újra megrendezésre került a reformációi gálaest, melyen Prőhle Gergely országos felügyelő úr tartott előadást. A fellépők között voltak a Szentendrei Református Gimnázium diákjai, a Baptista Központi Énekkar, a Calandrella Kamarakórus és az In Medias Brass együttes. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítsen, idén a Magyarországi Muszlimok Egyházát látogatta meg. Idén áprilisban a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek meghívott előadója Horváth-Sántha Hanga volt, aki „A migráció vallási aspektusai” címmel tartott előadást. Az Ifjúsági Bizottság idén is megtartotta a pünkösdi zenés vigíliát, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak. A bizottság a jövő évben a pünkösdi zenés vigília megújítását tűzte ki célul, és ennek a munkának novemberben neki is látott. Ezentúl az új név: PIKNIK. Pünkösdi ökumenikus ifjúsági est.

Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadást tartott „Egyház és állam kapcsolata” címmel. A helyettes államtitkár úr előadásában a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy bemutassa, jelenleg miként alakul Magyarországon az állam és az egyház közötti együttműködés rendszere. Alapigeként Mk 12,17. versét választotta: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” A bevezetésben elmondta, hogy Jézus sem osztotta meg a hatalmat Isten és a császár között, így a keresztény embernek is tiszteletben kell tartania a világi hatalmat. Helyettes államtitkár úr ezután rátért a hazai szabályozás ismertetésére, miszerint a jelenlegi magyar kormány jó kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal. Elismeri az egyházak társadalmi szolgálatát, támogatja sokoldalú szerepvállalásukat és az értékközösségen nyugvó együttműködést. Helyettes államtitkár úr ezután részletesen elmondta, hogy az egyházi törvény milyen változásokon fog átmenni, melynek célja, hogy összhangot teremtsen az alaptörvény ötödik módosításával. Négy kategóriába fogják sorolni az egyházakat: vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, és bevett egyház. Helyettes államtitkár úr zárógondolatában kifejezte, hogy az állam és az egyházak szolgálatának ez a megerősített és megújított együttműködése lehet az új alap.

Ezt követően az elnök megköszönte Gáncs Péter nyugalmazott elnök-püspök úr szolgálatát, amit MEÖT-alelnökként is tett. Majd bemutatta Kondor Péter püspök urat a Közgyűlés tagjainak, akit ezen a közgyűlésen választottak meg a MEÖT új alelnökének. Ezt követően az elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.

A főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök 2018-as évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották.

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2019. évi költségvetést, valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2019. tavasz és az ősz folyamán.

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!