Közgyűlés és választás Újpesten

2268

Április 23-án tartotta egyházunk éves közgyűlését az Újpesti Baptista Imaházban. 238 küldött érkezett az ország minden pontjáról, hogy meghallgassa a közösségünket érintő beszámolókat, valamint megválassza a következő négy év egyházi vezetőit.

Mateusz Wichary a Lengyelországi Baptista Egyház nevében levélben köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Az elnök levelét dr. Bukovszky Ákos, egyházunk külügyi szaktitkára olvasta fel.

DSC_7002
Megtelt az újpesti imaház a küldöttekkel

A délelőtt során az írásos beszámolók kiegészítésére került sor. Papp János egyházelnök elmondta, hogy fontos észrevenni a körülöttünk zajló világi és egyházi folyamatokat, ezeket helyesen kell értékelnünk és megfelelő válaszokat adni rájuk.

Mészáros Kornél főtitkár testi gyengesége ellenére, egy műtét után állt a közgyűlés elé. Hangsúlyozta a misszió fontosságát, odaszánásra hívta az egybegyűlteket. Elmondta, „ha nincs felhúzva a vitorla, hiába fúj a szél”. Beszélt a szeretetszolgálat körüli vitákról és támadásokról is. Elmondta, hogy minden fórumon igyekeztek tiltakozni és megvédeni közösségünk jó hírét.

Simon Norbert gazdasági igazgató kiegészítve a főtitkár szavait elmondta, hogy egy vizsgálat megállapította, hogy a Magyar Államkincstár fo­lyó­sí­tásfelfüggesztése jogszabályellenes volt.

Durkó István missziói igazgató optimistán nyilatkozott. Elmondta, hogy várnunk kell a százak és ezrek megtérését. Imádkoznunk és munkálkodnunk kell egy nagyobb aratásért.

A választásokat Katona Béla, a választási bizottság elnöke vezette. Elmondta, hogy a szavazás egy hosszabb folyamat végállomása, melyben több jelölt neve is előkerült mind az egyházelnöki, mind a főtitkári posztra. Papp János és Mészáros Kornél testvéreken kívül senki sem vállalta a jelölést, így maradtak ők ketten. Hálásnak kell lennünk azért, hogy valakik vállalják ezt a felelősséget.

Papp János egyházelnökjelölt programbeszédében Nehémiás példájáról beszélt. Neki is nehéz időben kellett helytállnia. Bizonyságot tett arról, hogy egy nehéz éjszaka Isten a Róm 12,1–2-t üzente számára. Imádságban akkor elmondta az Úrnak, hogy kész újból odaszánni magát az ő szolgálatára.

Mészáros Kornél megköszönte az elmúlt 18 év bizalmát. És elmondta, hogy a mostani bizonytalan helyzetben csak nagy alázattal és hittel lehet vállalni a szolgálatot.

A több mint háromszáz gyülekezetet képviselő küldöttek 89%-os és 93%-os támogatásukról biztosították az eddigi vezetést. A Felügyelőbizottság tagjai lettek: Balogh Barnabás, Bödő Sándor, Dobner Péter és Pető Albert.

Papp János elnök testvér megválasztása utáni köszönőszavaiban a következő évek fő irányaként az élettel teli gyülekezeti közösségek és a jól működő intézmények hatékony szolgálatát hangsúlyozta.

A tavalyi és az idei költségvetés elfogadása után két gyülekezet felvételére került sor. Hatvanban Nemeshegyi-Horvát György lelkipásztor vezetésével, tíz bemerített taggal alakult meg baptista gyülekezet. Tóalmáson ugyan 1990 óta működik a Tóalmási Evangéliumi Gyülekezet, de most látták fontosnak, hogy csatlakozzanak egy nagyobb közösséghez. A gyülekezet 26 taggal lett egyházunk része. Lelkipásztoruk Varga István.

Imádság a hatvani és a tóalmási gyülekezetért
Imádság a hatvani és a tóalmási gyülekezetért

Dr.  Almási Tibor, a Baptista Teológiai Akadémia rektora beszámolt az erdélyi magyar szövetséggel kötött megállapodásról, melynek értelmében erdélyi teológiai tanárok és diákok a BTA tanárai és diákjaivá váltak. Jelenleg tíz magyar lelkipásztor-hallgató tanul Nagyváradon, akik a teológiánk diplomáját fogják megszerezni.

Szenczy Sándor Amerikából tért haza, hogy beszámoljon a szeretetszolgálat munkájáról. Elmondta, hogy pontosan 20 éve alakult a segélyszervezet, és azóta nemcsak Magyarországon, hanem világszerte végeznek szolgálatot. Jelenleg az Egyesült Államokban építik ki a globális mentőcsapatukat. A hazai munkák vezetésével Hári Tibort bízták meg.

Papp János egyházelnök előadása
Papp János egyházelnök előadása

A közgyűlés befejezéseként Papp János újraválasztott egyházelnök tartott előadást „Merre halad az európai baptizmus?” címmel. Európában 777 ezer bemerített baptista él, de látnunk kell, hogy különösen Nyugat-Európában negatív folyamatok indultak el. Ezek a folyamatok érintik a dogmatikát és az erkölcsöt is. Svédországban a baptisták egyesültek a metodistákkal. Náluk a bemerítés már csak opcionális. Nagy-Britanniában a törvényhozás legalizálta az egyneműek házasságát, mely nagy nyomást gyakorol a gyülekezetekre is, az egyházon belül növekszik a női lelkészség. Az elnök testvér elmondta, hogy jelenleg Kelet- és Közép-Európában erősek az evangéliumi gyökerek. Leginkább nekünk kell értékeinket felismerve és megőrizve hatást gyakorolnunk kontinensünkre.