Kettős öröm Faddon

1278

Az Ausztriában élő Hallai család 2020. július 26-án hozta el harmadik gyermekét, Lillát, a faddi gyülekezetbe, hogy ünnepélyes keretek között kérjünk áldást az újszülött életére. Fodor Péter lelkipásztor a Lk 1,38 alapján szólt az immár öttagúvá bővült családhoz és a gyülekezethez.

Egy héttel később a bogyiszlói imaházban folytatódott a szekszárdi körzet ünneplése, amikor az édesapa, Hallai Tamás vallotta meg nyilvánosan Istenbe vetett hitét, amit hitvalló keresztséggel pecsételt meg. Bizonyságtételét a 128. zsoltár üzenete köré építette fel. Nagyon hálásak vagyunk Urunknak, hogy a szórványkörzetünkben viszonylag ritkán előforduló ünnepeket élhettünk meg idén nyáron egymást követő vasárnapokon, és családta­gokkal, érdeklődőkkel kibővült istentiszteleti alkalmak keretében csodálhattuk a Szentlélek életet adó munkáját. Szívből kívánjuk, hogy az újjászületett édesapára – s majd idővel a most bemutatott csecsemőre is – igaz legyen a be­me­rí­tő­me­den­cében elhangzott igevers: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem…” (Gal 2,20)