Jellem ABC a Biblia alapján

3443

A keresztyén jellem a Szentlélek gyümölcse, de tanulni is kell és edzeni magunkat benne. mindig újabb gyümölcsöket felfedezni. ebben tud ez az írás segíteni nekünk. Krisztust hordozzuk keresztyén emberként a világban. A Jellemábécé által folyamatosan formálódhat az életünk az Ő képére és hasonlatosságára.

Ajánljuk a Jellemábécét, mert hiánypótló. Talán az egyik legátfogóbb témafeldolgozás ezen a területen. Fel lehet használni egyéni kegyesség építésére, családi áhítatokhoz, keresztyén iskolákban reggeli áhítatokhoz és a gyülekezeti munkában. Ezt a könyvet folyamatosan használhatjuk és bármikor újra elővehetjük. Egy életen át építhet bennünket.

A keresztyén jellem a Szentlélek gyümölcse, de tanulni is kell és edzeni magunkat benne. Mindig újabb gyümölcsöket felfedezni. Ebben tud segíteni ez az írás nekünk.

Krtisztust hordozzuk keresztyén emberként a világban. A Jellemábécé által folyamatosan formálódhat az életünk az Ő képére és hasonlatosságára. Végül el akar juttatni a legfontosabbhoz, az igeolvasáshoz, a Biblia tanulmányozásához  és megértéséhez. A legfontosabb cél, hogy vegyük kezünkbe a Szentírást a segítségével! (Kálvin Kiadó)

Mindig örömmel tölt el, ha egy tartalmában és külső megjelenésében is igényes és szép könyvet vehetek a kezembe. Somogyiné Ficsor Krisztina Jellem ABC a Biblia alapján címmel megjelent munkája azonban túlmutat ezen, igazi ajándék mindenkinek, és minden tekintetben.

A Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájában, az egyik tanévben Keresztyén jellemábécé névvel indítottak hétfői áhítatot. A gyerekek örömmel és izgalommal várták ezeket az alkalmakat. A tanárok, a szülők biztatására és a gyerekek örömére végül Isten a Tiszteletes Asszony (Intézményi lelkész) szívére helyezte az áhítatok anyagának könyvvé formálását.

A könyvben a szerző bevezetője után azt az ajánlást olvashatjuk, amelyben Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora fogalmazza meg gondolatait a könyv „kincseiről”. Ezt követi az ABC az egyes betűkhöz tartozó jellemvonásokkal, amely a következő fejezetekben azáltal válik teljessé, hogy a betűrend szerint haladva a hét minden egyes napján olvashatjuk Isten írott Igéjét. A könyv valóban a sokféle kincsek gazdag tárháza, amely végig a Szentírásról, ily módon pedig Jézusról szól. Minden az Ő dicsőségét szolgálja ebben a könyvben: az áhítatok, a megható, olykor megrendítő bizonyságtételek, az emberi sorsok tanulságos példáinak sora.

Ez az a könyv, amelyet nem lehet a polcra helyezni, mindig a kezünk ügyében kell tartani, mert folyamatosan szükségünk van rá. Ez a könyv ugyanis „él” és „táplál” bennünket, a napi Igék olvasásával és Jézus által a keresztyén, hívő életre tanít. Engedjük, hogy Ő formálja hitünket. Mindezt akkor, és oly módon, ha naponta olvassuk, és hagyjuk, hogy megszólítson, kiteljesedjen bennünk az írott Ige, amely minden helyzetben alakítja életünket. A mindennapokban ehhez erőt és segítséget jelentenek azok az őszinte vallomások is, melyekkel bepillantást nyerünk a Lelkésznő saját hitéletébe, egyben rálátást engedve családjára is.

Egy könyv esetében annak tartalma mellett fontos, hogy jól érthető, olvasmányos legyen. A Jellem ABC a Biblia alapján nyelvi-stilisztikai szempontból és a szövegalkotás minőségét tekintve (a világos kifejezés, az érthetőség) is dicsérendő. Nagyon szépen épül fel a könyv módszertanilag és a szerkesztését illetően is: áttekinthető, logikus és egységes szerkezetű.

A végére hagytam, amitől igazán széppé, gazdaggá vált a könyv: a gyermekek rajzai. Szinte csodálatra méltó, hogy mennyire megértették és megérezték Isten Igéjét a rajzokat készítő gyermekek. Mindez az egyes alkotások színharmóniájában, azok lényegi kifejezésmódjában és a rajztechnikákban is megjelenik.

A Lélek hangján és általa szól hozzánk ez a könyv, a szeretet pedig, amellyel íródott, ott van minden sora mögött, arra várva, hogy azt továbbadjuk, megsokszorozzuk. Ezért is ajánlom nagy örömmel gyermekeknek, fiataloknak, szülőknek és nagyszülőknek egyaránt ezt a tartalmában gazdag és nagyon igényes könyvet.

Kívánom, hogy annak egyéni, vagy akár közösen, a családdal történő olvasása engedje megtalálni a benne rejlő és azon túli kincseket mindannyiunk örömére és az Úr dicsőségére.

Szombatiné Kovács Margit
ny. tanszékvezető főiskolai docens

Oldalszám: 392 oldal
Méret: B/5
Kivitel: Kemény kötés
Kiadás: 2016 (1. kiadás)
ISBN: 9789631250770