„Istenünknek hálát zengünk”

1924

Az egyik férfikari énekünk kezdő sorával adunk hírt arról, hogy 2017. őszén a VOX NOVA Baptista Férfikar is bekapcsolódott az ünneplés, emlékezés, hálaadás és evangelizációs szolgálatok sorába.

Ez évben ünnepelhetjük kórusunk fennállásának 20. évfordulóját, amit most nem ünnepi koncerttel, hanem gyülekezeti és egyházi szolgálatok vállalásával tettünk meg. Ez év őszén négy szolgálatunk volt, s a maga nemében mindegyik más jellegű, különféle célt szolgált: Szeptember 30-án Kartalon jótékonysági zenés áhítaton szolgáltunk a Gyülekezet kérésére.

Október 14-én Szokolyán a község kultúrházában a gyülekezet jubileuma és hálaadó napok első rendezvényén nagy számú hallgatóság előtt hangzottak prózai és ének-zenei szolgálatok.

November 19-én Monoron a baptista gyülekezet zenés istentiszteletén lehettünk együtt a helyi testvérekkel és a meghívottakkal.

Mind a három helyen az evangéliumi üzenet lelkipásztorok igehirdetésében szólt (Dr. Urbán Gedeon, Merényi Zoltán, Szilágyi Sándor), s ezekhez versek és bizonyságtételek is kapcsolódtak. Az énekek az igei üzenetekhez és a prózában hangzottakhoz kapcsolódtak.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szóbeli és a zenei megközelítés sokat segített abban, hogy a hallgatók lelki élményben részesüljenek.

November 16-án a Zeneakadémia nagytermében énekelhettünk a baptista iskolák növendékeinek szervezett kulturális nap keretében, amely a Baptista Művészeti Napok rendezvényeinek sorába kapcsolódott. Nagyon pozitív élményünk volt az, hogy a döntően igen fiatal korú hallgatóság nagy érdeklődéssel hallgatta az énekeket, s egyben értékelte azt az egyházzenei világot, amit kórusunk fennállása óta képvisel tartalmában és zenei stílusjegyeiben.

Öröm volt mindnyájunknak, hogy a segítségül hívott énekesek és zenészek is szívesen vállalták az együttes munkát, ezáltal még sikeresebben képviselhettük egyházunkat.

Férfikarunkat immár 20 éve tanítja és vezényli Szilágyiné Mátyus Elvira karnagy. Munkáját nem lehet eléggé értékelni egy ilyen beszámolóban. Köszönet érte! Zongorakísérőnk évek óta Tóth Sámuel Csaba, akinek hasonlóképpen szívügye a kórus szolgálata. Gyakran kérünk támogatást a budafoki fúvósoktól, vagy legutóbb éppen Kelebián élő testvéreinktől.

Végezetül saját megtapasztalásaim alapján írhatom le, hogy gyülekezeteinkben való személyes találkozásokon énekeinket, szolgálatainkat felfokozott érdeklődéssel várják és hallgatják, s ezeket az időtálló, értékesnek bizonyult zeneműveket megbecsülik és igénylik.

Készen állunk a megkezdett szolgálatok folytatására felfelé irányuló hálaadással, és azzal az elhivatottsággal ami eddig is arra indított bennünket, hogy továbbítsuk az evangéliumot a magunk sajátos formájában a ránk bízottak szerint.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!