A Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt munkacsoport az imahét vezérigéjének az Ézs 1,17-et választotta:

„tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!”

Ézsaiás azt tanította, hogy Isten mindig mindannyiunktól tisztességet, igazságot vár el az élet minden területén. Mai világunkra is sok tekintetben jellemzők azok a megosztottságból fakadó kihívások, amelyekkel Ézsaiás szembesített prédikációiban. Az igazság, erényesség és az egység Isten minden egyes ember iránti mély szeretetéből fakad. Ez van Istennél a középpontban, ő ezt várja az emberek egymás közötti kapcsolataiban. Istennek a „minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből” (Jel 7,9) új emberiséget teremtő elkötelezettsége arra a békére és egységre szólít bennünket, amely mindig is a teremtéssel kapcsolatos akarata volt. A próféta éles szavakkal ostorozza a korabeli vallásosságot: „Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom!… Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem…” (13. és 15. v.) Kemény, kárhoztató szavakkal illeti a rosszat, majd gyógyírt kínál Isten népének bűneire: „Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat…” (16. v.)

Az elkülönítés és elnyomás napjainkban is felüti a fejét, ha egy-egy csoport vagy osztály előjogokhoz jut másokkal szemben. A rasszizmus bűne nyilvánul meg bármilyen meggyőződésben vagy gyakorlatban, amely egy „fajt” (Csak egyetlen rassz van, az emberi faj. Ám el kell ismernünk, hogy a faj mítosza okozza a rasszizmus valóságát. A faj nem biológiai, hanem társadalmi konstrukció, amely az emberi nemzetséget fizikai jellemzők szerint osztályozza. Bár a kifejezést a világ sok táján nem is használják, fontos felismernünk, hogy mindig hatékony eszköze volt embercsoportok megosztásának és elnyomásának.) a másikkal szemben, a másik fölött állóként határoz meg. Amikor a hatalmi egyensúly megbillenése kíséri vagy tartja fenn, a faji előítélet az egyéni kapcsolatokon túlterjedve eléri a társadalom szövetét, és a rasszizmus rendszerszinten állandósul. Megléte egyeseket − egyházakat is – tisztességtelenül kedvezményez, másokat kirekeszt a bőrszín és a „faj” értékelésére alapozott kulturális asszociációk alapján. A bibliai próféták által szenvedélyesen elítélt kegyesekhez hasonlóan némely keresztény hívő is cinkos (volt) az előítélet, az elnyomás, a megosztás támogatásában vagy fenntartásában. A történelem tanúsága szerint keresztények – ahelyett, hogy mindenkiben felismerték volna az Isten képmására és hasonlóságára teremtett ember méltóságát – gyakran váltak olyan bűnös rendszerek részévé, mint a rabszolgaság, a gyarmatosítás, szegregáció és fajgyűlölet, amely embereket hamis, faji alapon fosztott meg méltóságuktól. Sőt keresztények még az egyházakon belül sem ismerték/ ismerik el minden megkeresztelt ember méltóságát, és így lebecsülik a Krisztusban testvér méltóságát. Ifj. Martin Luther King emlékezetes megállapítása szerint: „Nemzetünknek egyik tragédiája, szégyenletes tragédiája, hogy a vasárnap délelőtt 11 óra az egyik leginkább elkülönített, ha nem a leginkább elkülönített óra a keresztény Amerikában.” Ez az állítás rámutat a keresztények megosztottsága és az emberiség megosztottsága közötti metszéspontokra. Minden megosztottság a bűnben gyökerezik, vagyis az olyan magatartásban és cselekvésben, amely szembemegy azzal az egységgel, amelyet Isten szán az egész teremtettség számára. Tragikus módon a kereszténységet megosztó bűn része a rasszizmus, amely miatt keresztények más-más időben és más-más épületben tartják istentiszteletüket. Ez egyes esetekben még keresztény közösségek szétválásához is vezetett. Ifj. Martin Luther King kijelentése óta sajnos nem történt nagy változás. A vasárnap délelőtt 11 órai időpont – a legtöbb istentiszteletet ekkor tartják – nem a keresztény egységet jeleníti meg, hanem a faji, társadalmi és felekezeti különbözőség alapján történő megosztottságot. Amint Ézsaiás hirdette, a hívőknek ez a képmutatása bűn Isten szemében.

Kedves Testvérem!

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy elkészült a 2023-as ökumenikus imahét anyaga. Az idei füzetet a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Olvassák, forgassák és használják szeretettel!

A MEÖT elnökségének javaslata alapján az ökumenikus imahét a tagegyházak aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mellett tartható meg.

nyitó istentiszteletet 2023. január 15-én, vasárnap 18 órától tartjuk a Kálvin téri református templomban. Sok szeretettel várunk mindenkit!

A füzet letölthető: HUN ENG
A nyitó istentisztelet liturgiája letölthető: pdf docx


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!