Húsvéti üzenet – MEÖT-MKPK

3429

Húsvét reménységet ébresztő, szívet melegítő üzenetével köszöntjük az ünnep alkalmából keresztény testvéreinket: Jézus feltámadt! Jézus él! Élő Jézus Krisztusunk van!

Ezen az ünnepen is bejárja az egész világot ez a jó hír. Kilép ismét a templomok, az imaházak kapuján, hogy megszólítsa a városokban és falvakban élőket, fiatalokat, öregeket. Szeretjük az életet, ezért hirdetjük, hogy Krisztust nem a temetőben, a holtak között kell keresni, hanem élő Jézus Krisztusunk előttünk megy az úton. Az élet útján haladók élén élőként vezeti övéit. Ezért a húsvét reggelén tanúskodó asszonyokkal és a hozzájuk csatlakozott tanítványokkal együtt megtapasztalhatjuk, hogy Jézus él, s Krisztus maga az élet, és mi, mai keresztények is csatlakozhatunk a tanúkhoz.

Az Egyházra bízta Isten ennek a hírnek hirdetését, terjesztését. Hangozzék hát 2017 húsvétján is mindenfelé – mindenki felé – örömhírként: Jézussal életünk van! Örömünkben nem feledkezhetünk meg ennek az örömnek az áráról: nagypéntekről érkezünk húsvétra! A halál helyéről az élet helyére. Ha együtt tudtunk a kereszt közelében sírni, akkor sírásunkat húsvét fogja elcsendesíteni, s felragyog a fény: Jézus feltámadt! Jézus él! Ő kormányoz! Általa van életünk, örök életünk!

Időszerű napjainkban a bibliai felhívás, hogy örvendezzen Isten népe! Ezzel csatlakozik húsvét ünneplése révén az ég öröméhez (Zsolt 96,11), mert a nagy csoda láttán hangzik a csatlakozásra hívó szó is: „Örvendezz Istennek, egész föld” (Zsolt 66,1). Szálljon hát a jó hír a legtávolabbi földrészre, a legelhagyatottabbnak tűnő otthonokba, hadd hallják mindenütt: az Úr feltámadott, Jézus ezzel örök életet hozott!

Legyen ez az öröm a szívekben lévő félelmek kiűzője, a reménység megerősítője. Higgye el az egyház népe, és élje, hogy Jézus egyházának és egyháza népének életet szerzett, hiszen élő Jézus Krisztusunk van!

Azt kérjük Istentől az Egyház népére, hogy húsvét jó hírével tegye örömtelivé, megáldottá minden keresztény testvérünk húsvéti ünneplését, hogy továbbvihesse ennek mindenre kiható nagy értékét: Jézus él! Én is vele élek!

Húsvét, 2017.

Dr. Veres András püspök, elnök, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Steinbach József elnök, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Dr. Fischl Vilmos főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagegyházai:

Dr. Szabó István református püspök, a zsinat lelkészi elnöke
Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök
Papp János baptista egyházelnök
Pataky Albert pünkösdi egyházelnök
Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens
Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes
Arszeniosz Kardamákisz metropolita, Magyarországi Orthodox Exarchátus
Tyihon Podolszki püspök, Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
Siluan Manuila püspök, Magyarországi Román Ortodox Egyház
Pantelic Lukijan püspök, Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Kirkov Vladimir elnök, Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!