Húsvéti bemerítés Velencén

2559
A képen a hátsó sorban balról jobbra az alábbi testvérek láthatók: Vadon Sándor lelkipásztor, Kovács Ádám, Osgyán Mihály gyülekezetvezető. Az alsó sorban balról jobbra az alábbi testvérek lathatók: Végh Istvánné (Jolika), Tari Tímea, Bálint Gyöngyi, ifj. Bartha László, Schneider Richárd.

Húsvét vasárnapján Jézus Krisztus feltámadást ünnepelte a keresztyén világ, amikor is az élet győzedelmeskedett a halál felett.

A velencei Hajnalpír Baptista gyülekezet testvérisége és vendégeik is megemlékeztek Urunk feltámadásáról. Az ünnepi istentisztelet keretében hat új testvért merített be Vadon Sándor testvér, aki a helyi gyülekezet lelkipásztora.

Jó látni, hogy a mai világban is különböző hátterű és életkorú embereket szólít meg és kegyelme által megment Istenünk.

A prédikáció alapigéje Máté 28:1-20 terjedő igeszakasz volt.

Vadon testvér a 8. versből az alábbi részt emelte ki: „…félelemmel és nagy örömmel futnak…”.

Az asszonyok futottak a tanítványokhoz, hogy megvigyék nekik az örömhírt arról, amit az angyaltól hallottak, mégpedig hogy Jézus Krisztus feltámadt.

Mindannyiunk lelkében felvetődik a kérdés, hogy kicsoda Jézus Krisztus és a lelkünk válaszra vár. Az asszonyok elhitték, amit az angyal mondott nekik. Elindultak a tanítványokhoz és útközben Jézus jött velük szembe.

Ez vonatkozik minden emberre, aki hallja az Igét és elindul az Úr felé, az találkozni fog Jézus Krisztussal.

Erről tettek bizonyságot a hitvalló keresztségben részesült férfiak, nők és ifjak, akik boldogan vallották meg az Úr Jézusban megtalált hitüket.

A bemerítés során minden testvérünk elmondta, bemerítési Igéjét, amelyre lelkipásztorunk válaszolt egy újabb Igével.

A hitvalló keresztségben részesültekért Vadon Sándor és Osgyán Mihály gyülekezetvezető testvér imádkozott.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!