Hitéleti-nevelési igazgatóhelyettesek álltak be az iskolamissziós szolgálatba

Három kérdés – három válasz

3515
A pécsi Széchenyi István Gimnázium bejárata

A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat egy pécsi és egy velencei baptista iskolában hitéleti-nevelési igazgatóhelyetteseket nevezett ki, ezzel az eddiginél magasabb szintre helyezve az iskolamissziót. Pécsen Hajnal Zoltán baptista lelkipásztor, Velencén Papp Zsóka kapta a megbízást.

Hajnal Zoltán
Interjú Hajnal Zoltán hitéleti-nevelési igazgatóhelyettessel (Széchenyi István Gimnázium, Pécs)

– Eddig iskolalelkészként szolgáltál az iskolamisszióban, az új pozíciódból már igazgatóhelyettesi dicséreteket és intőket is adhatsz a diákoknak?

– Az iskolában, ahol a munkámat fogom végezni, a dicséretnek és az intésnek ilyen kategóriái nincsenek, ezért biztosan nem. A tanulók formálásában nem egy pozícióhoz köthető elismerés vagy megrovás, inkább a személyes példa lehet a legfőbb eszközöm.

Egyébként ez az iskolai házirend elején található páli igehely tanítása is: „Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.” (Tit 2,6–8)

– Mi a dolga egy hitéleti-nevelési igazgatóhelyettesnek?

– Ma még nehéz erre a kérdésre pontos választ adni, hiszen egy, a baptista oktatási intézményekben úttörő feladatról van szó. Legegyszerűbben talán így tudnám meghatározni: bármi, ami elősegítheti, hogy az iskoláink szmsz-ének preambulumában megfogalmazott küldetésnyilatkozat megvalósulhasson:

„Küldetésünk a ránk bízott diákok fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.

A keresztény elmének kell a legjobb elmék egyikének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel. Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.

Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során. Küldetésünk a diákok képességeinek kibontakoztatása.

Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a tanulókat Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.”

– Nem tartasz attól, hogy téged kérnek majd fel a legnépszerűtlenebb iskolai évnyitó és évzáró beszédek megtartására?

– Nem. Meggyőződésem, hogy minden megszólalásban lehetőség van valamilyen Istentől jövő üzenet átadására. A tanév elején és végén elmondott beszédek azért és akkor lehetnek népszerűtlenek, ha csupán évtizedes közhelyek és elcsépelt szólamok sorakoznak bennük.

Hiszem, hogy lehetnek „aranyalmát ezüsttányéron” kínáló különleges alkalmakká is.

Forrás: missziói igazgatói hírlevél


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!