A közös imádság erejével szeretné kifejezni támogatását a pedagógusok és az érettségizők felé a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyarországi Baptista Egyház.

A közös imádságra való felhívás az érettségi napján, május 3-án indul, és csütörtökig mindennap elhangzik egy-egy bátorító ima a Baptista Rádióban, valamint az online felületeken. Dr. Szabó Csabát, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatóját kérdeztük a kezdeményezésről.

A vírus okozta bizonytalanság érzékelhető-e, és ha igen, milyen módon jelenik meg az érettségi előtt álló fiatalokban, pedagógusokban?

Nem lehetünk közömbösek, amikor ilyen nehéz időket kell megélnünk. Száz esztendeje nem volt ilyen egészségügyi válság a világban. Egy éve felborult az életünk, megrendült a biztonságérzetünk. Naponta értesülünk ismerőseink, barátaink, szeretteink körében megbetegedésekről, és ami megrendítőbb, halálról is. Hat munkatársunkat vesztettük el a pandémia időszakában. Dolgozóink, tanítványaink távoli és közeli rokonait, családtagjait gyászoljuk.

Hónapok óta bizonytalanságban vagyunk.

Kérdések feszítenek bennünket – tanárokat, diákokat, szülőket, fenntartót –, mikor is térhetünk vissza az iskola megszokott falai közé; folyhat-e úgy az oktatás, ahogy ezt már megszoktuk? Hetekkel ezelőtt még reméltük, hogy lesz néhány közösen eltöltött hét, amikor az előttünk álló érettségire összpontosíthatunk a tanteremben, az osztálytársakkal közösségben, és a tanár nem csak egy kis kocka lesz a képernyőn, vagy akár egymás szavába vágva is lehet kérdezni tőle.

Már második éve bonyolítjuk le az érettségi és szakmai vizsgákat rendkívüli feltételek és körülmények között.

Szóbeli vizsgarész nélkül, online segítséggel, de önállóan felkészülve, szerteágazó szaktárgyi ismereteket és kompetenciákat igénylő vizsga áll diákjaink előtt. Izgulnak a diákok, hiszen továbbtanulásuk, választott életpályájuk múlhat az eredményeken. De izgulnak a tanárok is, hogy vajon így távolról, az online térben meg tudtak-e tenni mindent, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújthassák a tanítványok.

Szenczy Sándor gyakorta intett minket: „Ne legyetek langyosak! Legyen a fagyi hideg, a leves forró, de ne langyos! A szeretetetek is legyen forró! Ne legyetek közömbösek testvéreitek iránt!”

A Jelenések könyvében Jézus is megszólít minket (3,14–16): „A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.”

Iskolalelkészeink, hitéleti igazgatóink, kollégáink, tanulóink eddig is imádkoztak az érettségi sikeréért, most mindenkit közös áhítatra hívunk az érettségi első hetében a vizsga kezdete előtt. Hiszünk az ima erejében és Isten segítségében, ahogy Máté evangéliumában áll:

„Mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek.” (Mt 21,22)

A Baptista Szeretetszolgálat és a Magyarországi Baptista Egyház szokatlan, különleges módon szeretné bátorítani, támogatását kifejezni az érettségizők felé. Honnan jött az ötlet? Pontosan miben nyilvánul meg a támogatás?

A közös ima erejében a kezdetek óta bízunk. A mostani kezdeményezésünk egy nagy hagyományokkal rendelkező eseményhez kapcsolható. Az Egyesült Államok elnöke 1789 óta 150. alkalommal tette közzé a nemzeti imanapra történő felhívását. Imanapot hazánkban is több alkalommal hirdettek meg a keresztény felekezetek. Amerikában azonban 1952-ben törvénybe iktatták, hogy az elnöknek minden évben megfelelő napot kell kijelölnie a nemzeti ima napjának. 1988-ban Ronald Reagan május első csütörtökjére tette a nemzeti imanapot. 2021. május 6-án tartják a 70. alkalommal.

Ez a nap egybeesik az angolérettségi vizsgák időpontjával is. 2021. május 3-án tizenöt középiskolánkban kezdik meg érettségi és szakmai vizsgájukat tanulóink. Mindannyiukért és velük közösen imádkozunk majd, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújthassák a vizsgáikon.

„Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Ismét mondom nektek, hogy ha ketten közületek egyetértenek a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,18–19)

Az ötlet egyedülálló és nagyon jó kezdeményezés. Mit szeretnének vele elérni?

Az amerikai imanap központi gondolata:

a SZERETET, ÉLET és SZABADSÁG.

Igei üzenetét a 2Kor 3,17 hordozza: „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” Szükségünk van szabadulásra a járvány, a betegség, a bezártság, a magány, a nehézségek, bizonytalanság nyomorúsága alól. Az egy héten át tartó közös, napi imádság erősítsen meg bennünket! Nyerjünk bizonyosságot a teremtő Isten kifogyhatatlan, féltő szeretetéről, gondoskodásáról és segítségéről! Isten segítségével, bizalommal fordulhatunk a jövő felé.

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,31–32)

Csatlakozzunk minél többen a felhíváshoz! Isten áldja az érettségizőket!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!