Ülj rá az üdvösség székére! | 2023.10.01. | Vadon Sándor – Velence

250

181 megtekintés 2023. okt. 1. Vadon Sándor lelkipásztor igehirdetése a 2Korinthus 13:13., Efézus 1:12-14., Filippi 2:12-13., Lukács 1: 67-77 igeversek alapján. Hajnalpír Baptista Gyülekezet, Velence

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13:13)

12hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. 13Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 14örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.” (Ef 1:12-14)

12Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, 13mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Fil 2:12-13)

67Apja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: 68Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. 69Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, 70amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, 71hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; 72hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, 73arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 74hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, 75szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján. 76Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, 77hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által,” (Luk 1: 67-77)

Cím:2481 Velence, Szabolcsi u. 3.
Lelkipásztor:Vadon Sándor
Állandó alkalmak:Vasárnap: 9:30 Imaóra, Istentisztelet; közben: gyermekeknek Bibliaóra
Minden hónap első vasárnapján: úrvacsorai Istentisztelet, majd közös ebéd a gyülekezeti alagsori termében (mindenki hoz valami finomat)
Szerda: 18:00 Bibliaóra Felnőtteknek

Szombat: 18:00 Ifi óra – vIFI zóna
Honlap:https://velenceibaptista.hu/

https://www.youtube.com/@HajnalpirGyulekezet

https://www.facebook.com/hajnalpirgyulekezet


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!