A Pécsi Baptista Gyülekezet ez év tavaszán emlékezett meg alapításának 135. évfordulójáról.

Ennek kapcsán történelmi visszatekintés történt a kezdeti küzdelmes ugartörő lelkimunkára, az első missziómunkásokra, köztük Meyer Henrik bibliaterjesztő utazó evangélistára, aki Pécsett is többször megfordult a 19. század végén, és több ezer embernek prédikált a német/magyar vegyes lakosságú multikulturális városban. Munkássága eredményeként élő és máig prosperáló baptista gyülekezet jött létre. Másfél évtizeden keresztül édesapám, id. Mészáros Kálmán is lelkipásztora volt ennek a nagyszerű dél-dunántúli nagyvárosi gyülekezetnek a ’60-as, ’70-es években, és mint egyháztörténész kiváló kutatómunkája nyomán egy négyszáz oldalas doktori disszertációban örökítette meg a gyülekezet múltját. Ezt védte meg az Evangélikus Hittudományi Akadémián/Egyetemen 1980-ban, és lett a hittudományok doktora. Ez a munkája most kibővített fényképes változatban is kiadásra került a Baptista Teológiai Akadémia gondozásában, melynek nyolc évig a vezetője, dékánja is volt. A könyv bemutatására is e jubileumi ünnepség keretében került sor április 14-én, melyen családommal együtt vehettünk részt az 55 évvel ezelőtt megtért és bemerítkezett jubilánsokkal, valamint a szép számban összegyűlt ünneplő gyülekezettel. Köszönet Macher Tivadar testvérnek, a pécsi gyülekezet jelenlegi lelkipásztorának és elöljáróságának, akik kezdeményezték és támogatták a missziótörténeti jelentőségű könyv megjelentetését és a jubileumi ünnepség megszervezését.

Könyvajánló:

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ajánló sorokat írhatok édesapám, idősebb dr. Mészáros Kálmán „A pécsi baptista misszió története” című könyvéhez. A mű eredetileg doktori disszertációnak készült, de eddig csak kéziratban jelenhetett meg. A mű nyomtatásban történő megjelentetését a pécsi gyülekezet elöljárósága kezdeményezte a Meyer Henrik gyülekezetalapító által Pécs városában 135 évvel ezelőtt újra elindított baptista misszió közelgő jubileumára készülve. A kezdeményezést a Baptista Teológiai Akadémia vezetősége is felkarolta, hisz a monográfia szerzője a pécsi gyülekezet 1962–1976 között végzett pásztorolásán, valamint egyházunk 1972–1984 között megválasztott alelnöki megbízatásán túl 1967-től intézményünk tanára, majd egyháztörténeti tanszékének vezetője és 1984–1992 között teológiánk dékánjaként lelkészképző intézetünk meghatározó irányítója volt. A doktori disszertáció megvédése az Evangélikus Hittudományi Akadémián történt 1980-ban. Ennek az eseménynek intézetünk történetében is nagy jelentősége volt, hisz ez volt az első eset, hogy a két egyház, illetve a két teológia között kötött egyezmény értelmében ettől kezdve baptista tanárok is folytathattak doktori tanulmányokat az evangélikus teológián, és nyerhettek „teológia doktora” címet. Engedje meg a kedves olvasó, hogy e rövid bevezető után személyesebbre fogjam mondanivalómat! A monográfia témája az én pécsi anyagyülekezetem historikus története is egyben.

Sok eseménynek voltam szemtanúja, és az itt átélt élmények személyiségemet, valamint hitbéli meggyőződésemet is pozitívan befolyásolták, ezért szeretnék egy kicsit jobban rávilágítani a könyv születésének hátterére és fontosabb részletére. Abban a közel másfél évtizedben ugyanis, amit a lelkipásztorcsalád részeként Pécsett töltöttem, az iskolai tanulmányaim mellett igen nagy hatást gyakorolt rám a nagy létszámú gyülekezeti élet, virágzó és gyümölcsöző ifjúsági munka, amiben én magam is aktívan részt vettem. Végül hadd erősítsem meg azt a tényt, hogy hitre jutásom, megtérésem, lelkipásztori elhívásom, tanári és egyházvezetői szolgálatom meghatározó eseményeiben, hitet próbáló élethelyzeteiben és azokban való kitartásomban édesapám példaértékű, hűséges helytállása nagy erőforrást jelentett. Úgy hiszem, a kedves olvasó is ezt fogja megtapasztalni, ha ezt a dokumentumgyűjteményt kézbe veszi és figyelmesen elolvassa. Mindezek után meggyőződéssel vallom én is: „Immánuel! Velünk az Isten.”

Dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!