Hatvaniak öröme

1778
Lelkészek, bemerítendők, hatvaniak

Január 24-e délutánján zsúfolásig megtelt az Aszódi Baptista Gyülekezet imaháza. A testvérek és a vendégek azért érkeztek, hogy tanúi lehessenek a Hatvani Baptista Gyülekezet első bemerítésének, valamint a friss plántálás önálló gyülekezetté alakulásának.

Az istentiszteletet dr. Urbán Gedeon helyi lelkipásztor vezette, az igét Révész Jonatán gyöngyösi lelkipásztor hirdette. Az igehirdető kiemelte, hogy Jézus követése nem egyszerű feladat. Megváltónk azt tanította, hogy akik az ő útjára lépnek, azoknak meg kell tagadniuk magukat, naponként fel kell venniük a keresztet. De megéri vállalni ezt az áldozatot, hiszen ezáltal lesz értelme létezésünknek, és érjük el az üdvösséget.

Az igehirdetés után sor került a bemerítendők bizonyságtételére. Egy házaspár és egy középkorú férfi állt a gyülekezet elé, elmondták, hogyan változott az életük, mióta megismerték Jézus Krisztust.

Csoportkép a bemerítkezőkkel
Csoportkép a bemerítkezőkkel

Sándor Norbert életében sok nehézség, – ahogy ő fogalmazott Habakuk igéje alapján – , magaslat volt. Isten nélkül nehezen volt képes megbirkózni a kihívásokkal. Gyakran elcsüggedt, lázadozott. Szinte a kezdetektől fogva bekapcsolódott a hatvani plántálásba. A szerdai és vasárnapi alkalmakon megérintette Isten szeretete. Megtért, elvette feleségül addigi élettársát és gyermekének anyját, aki ugyancsak meghozta legfontosabb döntését, és ő is átadta az életét Krisztusnak. Ma is vannak „magaslatok” az életében, de ma már ott van vele Isten, akivel közösen harcolja a harcait. Eljutott odáig, hogy kész hálát adni a terhekért és a nehézségekért is.

Norbert felesége, Brigitta mindig racionálisan próbálta élni az életét. Csak a tényekben és a tudományosan megalapozott dolgokban hitt. Miután férje elkezdett járni a gyülekezetbe, az ő unszolására jött el pár hónappal később, és egy idő után érdekelni kezdték az ott elhangzottak. Ő is megértette, hogy szüksége van Jézus Krisztusra. Megszületett gyermeküket, Ágicát, már hitben szeretnék felnevelni.

A harmadik bizonyságtevő Pál Tamás volt, aki hosszú időn keresztül kereste élete értelmét. 46 évig élt bizonytalanságban, istenkeresésben, míg végre eljutott az igazság felismerésére. Krisztusban új életet, lehetőséget kapott. Vágya, hogy felesége és gyermekei is kövessék őt ezen az úton. Elmondta, hogy olyan örömöt érez a bemerítés miatt, hogy szinte ragyog.

A bemerítést Nemeshegyi-Horvát György lelkipásztor végezte, majd hívta megtérésre a jelenlevőket. A kézrátételes imádságot követően még egy fontos esemény történt ezen az istentiszteleten.

A gyülekezet megalakulása
A gyülekezet megalakulása

Fekete Róbert gyülekezetvezető ünnepélyesen bejelentette, hogy tíz taggal megalakult a Hatvani Baptista Gyülekezet. Megköszönte a gyöngyösi és az angyalföldi testvérek eddigi támogatását. Hivatalosan is kezdeményezték az egyház felé a gyülekezet felvételét. Az Úr áldása legyen a kis lelkes csapaton!