Főtitkár: Mészáros Kornél

5127
Mészáros Kornél főtitkár

1997-től a Magyarországi Baptista Egyház operatív vezetője. Az egyház szervezeti, intézményi ügyeivel foglalkozva részt vesz a szociális, oktatási ügyek koordinálásában, az Országos Központi Iroda vezetésében. Az egyház képviselőjeként intézi mind a nagy egyház, mind a helyi gyülekezetek ügyeit.

1960-ban Budapesten született, lelkészcsaládban nevelkedett, majd gépészeti tanulmányait követően mechanikai kutató-laboratóriumban dolgozott. A Baptista Teológiai Akadémia elvégzését követően lelkészi szolgálatot végzett a Baranya megyei Komlón, majd Békés-megyében Gyulán, azt követően Fóton volt lelkipásztor. 1983-ban házasodott. Ma két felnőtt, már házas gyermek édesapja.

Gyulai lelkészként a Körösvidéki Egyházkerület titkára, majd elnöke volt 1997-ig, főtitkári megbízatásáig. Évek óta foglalkozik kiadványok, gyülekezeti újságok szerkesztésével.
A Magyar Baptisták Világszövetségének alapító elnökségi tagja. Részt vesz a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, és a Magyar Bibliatársulat munkájában.
Közegyházi tisztsége mellett az Újpesti Gyülekezet lelkipásztora.

E-mail: Mészáros Kornél