Evangelizáló és hitmélyítő napok Derecskén

2408

Debrecen és Nagyvárad között található Derecske városa, ahol 2016. november 23–27-ig evangelizáló és hitmélyítő napokat tartottak a baptista gyülekezet imaházában nagy érdeklődés mellett. A hét első felében id. Pocsai Sándor, a kárpátaljai Csongor település református lelkipásztora hirdette a megtérés igéit.

15235500_1363450033687511_4426173200503988547_oAz evangelizáló és hitmélyítő napok záró ünnepi alkalmára dr. Mészáros Kálmán kispesti baptista lelkipásztort hívták meg igehirdető szolgálatra. „Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen” – hangsúlyozta az igehirdető 2Péter 3,9 alapján.

A szombat esti alkalom különösen üdítő színfoltja volt a Vox Nova Baptista Férfikar lélektől áthatott ének-zenei szolgálata. A bizonyságtevők sorában Szilágyi József, Katona Imre, Mikes András, Mucsi Gyula, Kovács Arthur mondták el hitébresztő gondolataikat a nagy számban összejött hallgatóságnak.

A férfikart Szilágyiné Mátyus Elvira karnagy vezette nagyszerű hozzáértéssel. Az orgonán és zongorán Tóth Sámuel kísérte a kórust. Köszönet a gyülekezet lelkipásztorának, Csuhai József testvérnek, és a Derecskei Baptista Gyülekezet testvériségének a szeretetteljes fogadtatásért.

Mindenért Istené a dicsőség! Soli Deo gloria!