2023. március 23–25. között került megrendezésre Balatonszárszón az ApCsel 1,8 nemzetközi missziós konferencia a Magyarországi Baptista Egyház szervezésében, amelyen több mint tíz ország baptista vezetői és a különböző területek – vezetés, teológia és oktatás, gyülekezetplántálás, ifjúsági munka, szociális munka, segélyezés, kommunikáció – képviselői vettek részt. A 2016 óta immár harmadik alkalommal megszervezésre kerülő kreatív evangelizációs és gyülekezetplántáló konferencia fókuszában az állt, hogyan érhetjük el a jövő generációját, illetve ki fogja vezetni a jövő keresztényeit.

Papp János egyházelnök és Marek Glodek, a Lengyel Baptista Szövetség elnöke a nyitóalkalom során ismertették a konferencia legfontosabb célkitűzéseit, vízióit, elmondták, hogy a találkozó két fő célja szenvedéllyel keresni és elérni a jövő generációját – ami a konferencia mottója is volt –, és természetesen a találkozás egymással. Minden jelen levő ország nyelvén elhangzottak az ApCsel 1,8 szavai, amelyek ráhangolták a résztvevők szívét a konferenciára: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.”

Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a kormány nevében köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy tanúságtételre kaptunk erőt a Szentlélektől, amelynek ereje egy parancs teljesítésében segít bennünket: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mt 28,19) A keresztény misszió soha nem látott ellenállásba ütközik a „fejlett” Nyugaton, de a krisztusi parancs határozott állásfoglalást követel tőlünk. Nem lehetünk langyosak! Nem lehetünk határozatlanok! Hiszen így nem lehet tanítvánnyá tenni minden népet… Nincs olyan, hogy világnézetileg semleges. Tetteinkkel és mulasztásainkkal, szavainkkal és hallgatásunkkal ugyanis ugyanúgy hitet teszünk valami mellett vagy éppen ellen. Végezetül kifejezte örömét azért, hogy – a reformáció 500 éves évfordulója (2017) után – idén együtt ünnepelhetik baptista testvéreikkel az ő 500 éves történetüket a Kárpát-medencében.

A délután további részében csoportokban folyt tovább a munka, ahol a különböző területek szolgálói azért gyűltek össze, hogy megosszák tapasztalataikat, közös célokat, terveket dolgozzanak ki a misszió hatékonyabbá tétele érdekében.

Az esti plenáris előadás során Francois Boudreau kanadai lelkipásztor hirdette az igét. Hogyan hihetünk, ha nem látunk? – tette fel a kérdést. Ne mi döntsük el, mire van vagy mire nincs meg a forrásunk az előttünk álló tervekkel kapcsolatban, amiket Isten hozott elénk. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon álmot, a forrásokat megadja hozzá. Fontos, hogy Isten rajtunk keresztül elvégezze az ő küldetését.

Az esti második előadásban Matheusz Wichary, az Európai Baptista Szövetség alelnöke arról beszélt, hogyan keressük és találjuk meg a jövő vezetőit. Jellemző napjainkban, hogy kevés a pásztor, a lelki vezető. Ha nem is minden, de sok minden múlik a vezetőkön. Hogyan keressük meg őket? Már megvannak, vagy mi képezzük őket? És ez hogyan történik? Mt 9,35 ma is igaz: az aratnivaló sok, a munkás kevés. A vezetés az Isten országáról szól, hogy közelebb hozzuk az embereket Jézushoz. Kérdés, hol van a szívünk a szolgálatban. Szeretjük-e azokat, akiket Jézushoz akarunk vezetni? Érezzük-e az aratás sürgető erejét? A vezetők kinevelése hosszú folyamat, most kell elkezdeni.

Az ApCsel 1,8 nemzetközi missziós konferencia második napján a délelőtti plenáris előadást Pavel Coufal, a Cseh Baptista Szövetség elnöke tartotta „Együtt készülni a jövőre” címmel. A jelenlegi és a jövő generációnak együtt kell működniük a jövő építésében. Hogyan tudjuk felkészíteni a jövő vezetőit? Nem úgy, hogy mi elmondjuk, mit hogyan kellene, és majd csinálják egyedül, hanem egymás mellett működve. Szükségünk van egymásra, ezen a konferencián is jól látható… Át kell adni a stafétát úgy, mint a váltófutásnál… együttműködve. Milyen kihívások előtt van a mostani és a jövő generáció? Békés vagy háborús időszak, szólásszabadság vagy ideológiai elnyomás lesz? Milyen lesz a világ 5-10 év múlva? Ne feledjük, Isten választ ki minket a feladatra, és ez azt jelenti, hogy képesekké válunk megtenni azt. Tudjuk-e a fiatalokat támogatni abban, hogy hiszünk bennük? Isten kapcsolatra hív bennünket elsősorban, nem a cselekedetre, feladatok betöltésére. Előbb Jézussal voltak a tanítványok egy ideig, és csak utána küldte ki őket. Fontos, hogy a generációk közötti kapcsolatban gondolkozzunk, bátorítsuk őket, adjunk szabadságot, bizalmat, lehetőséget számukra (Fil 2,19–20).

A délelőtt további részében és délután is tovább folyt a munka a kiscsoportos szekcióüléseken. Komoly közös célok, tervek formálódtak az egyes missziós területeken az országok képviselői között. Az esti plenáris előadás során Francois Boudreau kanadai lelkipásztor a bátorságról beszélt, hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból, nézzünk ki a „dobozunkból”, és akarjuk megismerni azokat, akik felé szolgálunk.

A második előadásban Yelisey Pronin, az Ukrán Baptista Szövetség vezetője arról beszélt, hogy a nehézségek ellenére ébredést, istenkeresést tapasztalnak Ukrajnában. Bár a háború következtében elpusztult minden, amit szerettek, de tudják, hogy Isten Ura a körülményeknek. Menekült emberek felé tudnak szolgálni, új gyülekezetek születtek. Isten uralkodik a kétségbeesés felett is, és a nehézségekben is ott van az ukránok között. Rengeteg kereső jelent meg a gyülekezetekben, és nincs elég szolgáló. Kérik, imádkozzunk azért, hogy küldjön az Úr szolgálókat. Az elmúlt évben 15 új gyülekezet alakult, és 40 a következő cél.

Szombaton délelőtt a szekciók résztvevői összefoglalták a közös eredményeket, meghatározták a tennivalókat, a további együttműködés lehetőségeit. A plenáris ülésen a csoportok vezetői beszámoltak a közös munkáról, tervekről, elmondhatták, hogy áldott, lelki-testvéri, harcostársi kapcsolatok alakultak ki.

A záró előadás során Uhrin Benjámin, a Szlovák Baptista Szövetség elnöke arról beszélt, hogy Jézus jelenlétét, vezetését hogyan tapasztalhatjuk meg nemzedékről nemzedékre.

A háromnapos rendezvény közös úrvacsorával zárult Papp János és Matheusz Wichary vezetésével, melyen a különböző nemzetek képviselői átélhették Isten Szentlelke által a teljes egységet. A konferencia során a MABIM dicsőítőcsapata szolgált Istent magasztaló, lélekemelő énekekkel.

A konferencia rámutatott arra, hogy milyen fontos időközönként együtt gondolkodni, tervezni, tapasztalatokat cserélni azokkal a testvérekkel, akikkel közösek az alapjaink, értékeink, célkitűzéseink.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286