Egyházunk éves országos közgyűlésének a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet imaháza adott otthont 2022. április 30-án. A közgyűlés a gyülekezetek küldötteiből áll, akik képviselik a gyülekezetek közösségét, így az egyház legfontosabb vezető testülete. Ezen az alkalmon fejezhetik ki döntéseik által a küldöttek a közös látást, a haladási irányt, lehetőség nyílik szolgálati területeink számbavételére, látásunk széles körű egyeztetésére, a szükséges döntések együttes meghozására.

Az egyházvezetőkből, lelkipásztorokból, gyülekezetvezetőkből, elöljárókból álló több mint 250 fős küldöttség egységben, jó közösségben Istennel és egymással vett részt a közgyűlésen.

Az imaközösséget Győri Gábor kiskőrösi lelkipásztor vezette, ezt követően a közgyűlés elnöksége – Papp János egyházelnök, Varga László Ottó főtitkár, Bereczki Lajos alkotmányügyi tanácsos és Barbarics Péter, a Presbiteri Tanács tagja – megnyitotta az alkalmat. Ezt követően a vezetői jelentések kiegészítésére került sor: az egyházelnökön és főtitkáron kívül Durkó István missziói igazgató és Kiss Péter operatív igazgató jelentését hallgathatták meg a résztvevők, majd Simon Norbert gazdasági igazgató beszámolóját követően elfogadásra került a 2021-es költségvetés, valamint a 2022-es költségvetés tervezete.

Hálaadással és örömteli szívvel fogadta közösségünk a legújabb gyülekezet megalakulását. A közgyűlésen a kőbányai Korall gyülekezet kérte felvételét, amelynek fő küldetése, hogy a hajléktalan és mélyszegénységben élő emberek felé szolgálva adják át Jézus Krisztus reménységet adó üzenetét. A gyülekezet alapítói és vezetői a Magyarországon szolgáló holland misszionárius házaspár, Michel Boxtel és felesége, Janet. Megindító, hogy a nehéz sorsú emberek mennyire éhezik és szomjazzák Isten igéjét, hálásak a feléjük nyújtott szeretetteljes szolgálatért, imádkoznak és bemerítéssel is kifejezik Istenhez való ragaszkodásukat. A gyülekezet állandó tagjainak száma elérte a 60 főt.

Közösségünk megbecsülésének kifejezésére szolgálnak az országos küldöttség körében átadott szociális díjak. Serafin József, a Baptista Szociális Módszertan vezetője méltatta a díjazottakat: a 2022-es évben Kovács Zoltán, a Baptista Menedék Szolgálat alapító-munkatársa, és Heizer Kornél, az érdligeti Biblia Közösség tagja kapott elismerést, aki évtizedek óta fáradozik családjával együtt a hátrányos helyzetű gyermekekért és felnőttekért.

Dr. Mészáros Kálmán, a BTA rektora röviden tájékoztatta a hallgatóságot a Baptista Teológiai Akadémia oktatással kapcsolatos helyzetéről és jövőbeli terveiről is. Jézus misszióparancsa ma is időszerű: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!”

Papp Szabolcs megbízott kommunikációs vezető beszélt az 1%-os felajánlások fontosságáról, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy elkészült egyházunk online magazinjának (igeidok.hu) legfrissebb nyomtatott verziója.

Az ebédet követően izgalmas, inspiráló program vette kezdetét: a közgyűlés küldöttei 22 csoportban, műhelymunka keretében dolgozták fel a közösségünket meghatározó témákat, majd közösen megszavazták azt az 5 (+2) legfontosabb témát, amellyel egyházunk kiemelten fog foglalkozni az elkövetkezőkben:

  1. A fiatalok megtartása, evangelizálása                  
  2. Egészséges gyülekezeti élet                      
  3. Missziós módszerek a 21. században                    
  4. A megújulás, korszerűség, hitelesség kérdései  
  5. A bibliai család- és házasságmodell képviselete és védelme                                   
  6. A társadalmi szerepvállalás kérdései
  7. Tanítványsági folyamatok a 21. században

A délután folyamán részletes tájékoztató hangzott el az ukrajnai menekültek között végzett sokrétű szolgálatról.

A zenei szolgálatot a kiskőrösi baptista gyülekezet zenészei végezték, a dicsőítő csoportot Vikorné Hajas Matild vezette.

Az idei jó hangulatú, inspiráló, előremutató közgyűlésen lehetőség nyílt találkozni, beszélgetni, közösen dolgozni, valamint egymást és a közösséget építeni.